LỜI PHÁT BIỂU VỚI NHÂN DÂN PHÁP QUA ĐÀI PHÁT THANH PARI
Sau khi Hội nghị đàm phán Việt - Pháp tại Fontainebleau (từ ngày 6-7 đến 10-9-1946) Pháp không đi đến kết quả, để kéo dài thêm thời gian hoà hoãn và để tỏ thiện chí của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đang có mặt ở Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp, đã tranh thủ dàn xếp ký với Chính phủ Pháp bản Tạm ước. 0 giờ 30 ngày 15-9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đi gặp Bộ trưởng Bộ nước Pháp hải ngoại Marius Moutet, thống nhất những điều đã thoả thuận giữa hai người, sau đó cùng ký vào bản Tạm ước. Sau này, thường gọi là Tạm ước 14-9, vì dưới các điều khoản ghi là: Làm tại Pari, ngày 14-9-1946(1) . Tạm ước 14-9 là một sách lược ngoại giao tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm làm cho nhân dân ta có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược. 17 giờ 30 cùng ngày, Người tới Đài phát thanh Pari, và qua Đài, Hồ Chí Minh nói lời tạm biệt với nhân dân Pháp trước khi rời nước Pháp. Người thành thực cảm ơn Chính phủ cùng nhân dân Pháp, và một lần nữa bày tỏ những tình cảm của mình với các bạn Pháp, hy vọng Hội nghị Việt- Pháp sẽ sớm được nối lại và sẽ đi tới sự thoả thuận mà hai bên mong muốn để tình thân thiện Việt-Pháp trong tương lai ngày càng bền chặt. Xin giới thiệu toàn văn Lời phát biểu với nhân dân Pháp qua đài phát thanh Pari của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Lời phát biểu với nhân dân Pháp qua Đài phát thanh Pari, tiếng Pháp (2) 

Bổn phận của tôi gọi tôi về nước để giữ nhiệm vụ của tôi. Trước khi rời đất Pháp, tôi muốn tuyên bố một lần nữa, lòng thân ái của tôi đối với nhân dân Pháp, lòng khǎng khít của tôi đối với lý tưởng dân chủ mà dân tộc Pháp là người tiên phong. Mối cảm tình ở xung quanh tôi trong thời kỳ tôi ở đất Pháp, làm cho tôi cảm thấy thấm thía đến tận thâm tâm. Những cử chỉ thân ái mà nhân dân Việt Nam, do tôi đại diện, nhận được của nhân dân Pháp, giúp rất nhiều vào việc xây đắp tình thân thiện giữa hai dân tộc.
Công việc ở Hội nghị Phôngtennơblô chưa đưa đến mục đích, chưa đưa đến kết quả cụ thể thật đấy, nhưng tôi hiểu biết nhân dân Pháp, tôi biết rằng lý tưởng thời 1789 lúc nào cũng vẫn mạnh mẽ trong nhân dân Pháp.
Tôi tin chắc rằng nhân dân Pháp rất muốn nối với Việt Nam, nước Cộng hoà chị em với nước Cộng hoà Pháp, những mối dây liên lạc chặt chẽ. Một khi những sự hiểu nhầm đã tiêu tan, hội nghị Việt - Pháp sẽ lại mở, không lâu nữa, tôi hy vọng rằng sẽ đi tới sự thoả thuận mà hai bên mong muốn. Nước Pháp, một nước chiến đấu cho tự do và dân chủ, đã tỏ rõ lòng tôn trọng chủ quyền và tư cách của Việt Nam trong Hiệp định 6-3-46.
Ngoài ra, không gì làm cho nước Pháp để nhiều tâm trí nghĩ tới bằng việc tìm cách làm bành trướng ảnh hưởng của nước Pháp trên thế giới. Thế mà phương tiện hoà bình dễ bành trướng ảnh hưởng đó chỉ có thể là khối Liên hiệp Pháp trong đó nước Việt Nam là một trong những hội viên đầu tiên.
Tất cả mọi điều đều làm cho hai dân tộc chúng ta thân ái nhau: lý tưởng chung và quyền lợi chung. Không có điều gì làm ngǎn cản sự tiến triển của lịch sử.
Tình thân thiện Việt - Pháp một ngày gần đây, do một hiệp ước công bằng định rõ, sẽ làm cho khối Liên hiệp Pháp có uy danh và thịnh vượng. Cả đến nền hoà bình thế giới cũng sẽ lợi rất nhiều do tình thân thiện bền chặt giữa chúng ta.
Một lần nữa, tôi thành thực cảm ơn Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp(3) .
---
(1) Tạm ước này bao gồm 11 điều khoản mà nội dung cơ bản là những thoả thuận tạm thời, có lợi cho cả phía Pháp và phía Việt Nam, như: vấn đề quyền lợi của Việt kiều tại Pháp và Pháp kiều tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam ưu tiên sử dụng chuyên gia người Pháp, cơ quan thuế trong Liên hiệp Pháp, đình chỉ mọi sự xung đột... Tạm ước có hiệu lực từ ngày 30-9-1946. Hai bên thoả thuận sẽ đàm phán lại, chậm nhất là vào tháng 1 năm 1947.
Nội dung của Tạm ước là sự thoả thuận tạm thời giữa ta và Pháp về một số vấn đề bức thiết có tính chất bộ phận: Chính phủ Pháp thi hành các quyền tự do, dân chủ và ngừng bắn ở Nam Bộ. Chính phủ ta nhân nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá của Pháp ở Việt Nam.
(2) Tài liệu lưu kho Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh
(3) Báo Cứu quốc, số 348 ngày 17-9-1946, lưu Kho Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr. 340-341
 
 
 
 
 

 

Số lượt đọc:419  - Cập nhật lần cuối: 25/02/2017 11:20:34

Ý kiến của quý vị về bài viết


Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys