Đăng nhập  |   Liên hệ  |   English

Chi tiết
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 (TÓM TẮT)
Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện có 172 công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 12 phòng, trung tâm. Đảng bộ có 110 đảng viên sinh hoạt trong 11 chi bộ (trong đó có chi bộ Hội di sản văn hóa). Năm 2016, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Toàn thể viên chức, người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên và Quy chế dân chủ cơ sở.

- Năm 2016 có sự chuyển giao thế hệ Lãnh đạo, những tháng đầu năm cơ bản giải quyết những vấn đề phát sinh trong nội bộ. Từng bước ổn định tổ chức, tư tưởng và duy trì hoạt động của cơ quan. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt các hoạt động sau:

1. Công tác Hành chính, Tổ chức, Đối ngoại

- Từng bước kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và viên chức quản lý. Năm 2016, Bảo tàng đã hoàn thiện quy trình bổ nhiệm trình lãnh đạo Bộ ra quyết định bổ nhiệm 01 đ/c Giám đốc, 01 đ/c Phó Giám đốc và 04 viên chức quản lý cấp phòng (03 đ/c trưởng phòng, 01 đ/c phó trưởng phòng).

- Năm 2016, Bảo tàng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi và giúp đỡ nghiệp vụ cho các chi nhánh và địa phương trong nước cử 10 đoàn đi công tác nước ngoài trao đổi nghiệp vụ và khảo sát dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Công tác Tài chính

- Thực hiện tốt công việc thu, chi của cơ quan.

- Quản lý, theo dõi các hoạt động dịch vụ của cơ quan, thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

                - Chuẩn bị chứng từ phục vụ đoàn Thanh tra Bộ về công tác tài chính 03 năm (2013, 2014, 2015) tại cơ quan.

3. Công tác Trưng bày

Năm 2016 Bảo tàng đã xây dựng nội dung và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức 09 cuộc triển lãm trong Bảo tàng và ngoài Bảo tàng nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị và ngày lễ của đất nước.

4. Công tác Giáo dục

- Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 12/12/2016, Bảo tàng đón tiếp và phục vụ 1.234.167 lượt khách, trong đó, số khách nước ngoài: 222.098 (tính theo số lượng vé bán). Thuyết minh phục vụ 2.484 lượt đoàn khách trong và ngoài nước với tổng số 49.282 người, trong đó có 438 lượt đoàn với 21.360 người đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm chính trị, các cơ quan đoàn thể,… nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh; Tổ chức 07 cuộc nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài Bảo tàng.

        - Phòng Khám phá đón, phục vụ 3.643 khách, trong đó có 831 khách quốc tế và 2.812 khách Việt Nam. Xây dựng nội dung và tổ chức chương trình trải nghiệm Không gian Văn hóa xứ Nghệ; Không gian văn hóa Huế với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên dưới vườn Bảo tàng thu hút một số lượng lớn học sinh đến từ các trường trên địa bàn Hà Nội tham gia.

           5. Công tác Sưu tầm

         Năm 2106, Bảo tàng đã sưu tầm và tiếp nhận 1.157 tài liệu, ảnh, sách, đĩa phim tư liệu, trong đó có 987  tài liệu, ảnh gốc, 152 bản sao ảnh, tài liệu, 7 đầu sách, 2 kịch bản sân khấu, 1 số bản sao đĩa phim tư liệu và ghi hình phỏng vấn 1 nhân chứng.

             6. Công tác Kiểm kê Bảo quản

            -  Khảo sát, lập danh mục 1.072 đầu tài liệu thuộc khối điện thư trong nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Viết 535 phiếu hiện vật; Thay bao bảo quản và đánh số kiểm kê 4.156 phim gốc; Scan 5.721 phim gốc. Phục vụ tốt 25 yêu cầu khai thác ảnh, hiện vật (cấp 309 ảnh) tại kho Cơ sở. Thống kê số liệu cho 957 cuốn sách phục vụ dự án số hóa khối sách di tích và 64.800 trang báo phục vụ việc số hóa khối báo có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                  7. Công tác Tư liệu - Thư viện

                 - Phục vụ 667 lượt bạn đọc với 2.107 đầu tài liệu; cập nhật 123 tin, bài lên Website của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Số lượng khách truy cập trang web của Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2016 là 8.362.145 lượt (tính đến ngày 30/11/2016).

                8. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trong Hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Thường xuyên tư vấn, giúp đỡ về nghiệp vụ cho các bảo tàng, di tích chi nhánh trong hệ thống Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước qua các hình thức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ năm 2016.

- Cung cấp triển lãm dưới hình thức đĩa DVD cho 4 chi nhánh: Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc; Khu Di tích Kim Liên; Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.

- Biên tập, in sao bộ triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội” cho các đơn vị trong Hệ thống và 1 số đơn vị khác: Khu Di tích Pác Bó-Cao Bằng, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ-thành phố Vinh, Bảo tàng tỉnh Hà Giang, Bảo tàng tỉnh Trà Vinh.

9. Trung Tâm tư vấn ứng dụng Trưng bày bảo tàng

- Thi công sa bàn điện tử phân bố di tích Quốc gia đặc biệt An Toàn Khu (ATK) Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tháng 7/2016.

- Lập báo cáo KTKT Phục chế, tu sửa, sưu tầm, bảo quản và trưng bày hiện vật thuộc khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tháng 10/2016.

- Thi công trưng bày triển lãm "Trưng bày tư liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ở Vạn Phúc, Hà Đông" tại Di tích Vạn Phúc, Hà Đông, tháng 11/2016.

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 3/2016.

10. Công tác hậu cần và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

- Duy trì tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ khách tham quan và các hoạt động nghiệp vụ của các phòng, trung tâm. Quản lý tốt vật tư, thiết bị kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu phục vụ của Bảo tàng.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an ninh khu vực. Làm tốt công tác bảo vệ tài liệu, hiện vật trưng bày; tài sản của cơ quan; đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khách tham quan, khách hội nghị đến Bảo tàng. Trông giữ an toàn 43.588 túi hành lý của khách tham quan, phát hiện, ngăn chặn 892 chiếc dao kéo.

- Thực hiện 328 lượt xe an toàn, trong đó có 231 chuyến đi trong nội thành Hà Nội, 93 chuyến đi ngoại thành và các tỉnh phía Bắc, trong đó có 02 chuyến đi Thừa Thiên Huế, 01chuyến đi Đà Nẵng và 01 chuyến đi xuyên Việt cho cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng đi công tác; khám và tư vấn cho 596 lượt cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan, 108 khách tham quan và dự hội nghị, 20 khách nước ngoài. Chuẩn bị y tế cho 20 đoàn của cơ quan đi công tác. Tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

                * Công tác Đảng:

Năm 2016, Đảng bộ Bảo tàng đã kết nạp 07 đồng chí đảng viên mới, đảng viên dự bị được trở thành đảng viên chính thức, hoàn thiện 05 hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị; 07 đ/c tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng uỷ Bộ VHTTDL tổ chức.

                * Hoạt động của Công Đoàn:

                - Tổ chức cho cán bộ Công đoàn cơ quan đi thực tế, kết hợp với Bảo tàng tỉnh Sơn La bàn về Hội nghị chi nhánh năm 2017 sẽ tổ chức tại Sơn La và làm từ thiện tặng quà cho các em học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc của trưởng Tiểu học HuaLa tại tỉnh Sơn La (từ ngày 12/10 đến 14/10/2016).

- Tổ chức cho các Công đoàn viên nữ vào các dịp mùng 8/3, 20/10 và triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao sôi nổi, đa dạng.

               * Hoạt động của Chi đoàn:

                - Tổ chức tốt sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, gắn liền với công tác chuyên môn của cơ quan và công tác Đoàn, phong trào thi đua.

                - Trình hồ sơ xin nâng cấp Chi đoàn trở thành Đoàn cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Đoàn Bộ phê duyệt và ra quyết định tháng 12/2016.

                * Trung đội tự vệ:

- Trung đội Tự vệ Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện tốt các kế hoạch về huấn luyện của năm, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an toàn, trật tự trị an khu vực và cơ quan.

                                                                                                                GIÁM ĐỐC

 

 

 

Vũ Mạnh Hà

 

 

 

 

Số lượt đọc:2294  - Cập nhật lần cuối: 21/01/2017 10:32:54
Các tin khác:  

Ý kiến của quý vị về bài viết


Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


TIN TỨCBIÊN NIÊN TIỂU SỬSưu tập ảnh
Bảo tàng Hồ Chí Minh mở cửa tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8h - 12h, chiều từ 14h - 16h30. Thứ 2 và thứ 6 từ 8h-12h

 

Số lượt truy cập:  
Thiết kế bởi: Active Group 
Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys