Đăng nhập  |   Liên hệ  |   English

Thời gian: - 2 - 1941

Sự kiện: Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài thơ: Tức cảnh Pác Bó

Nội dung sự kiện:

 Sau ngày 8 tháng 2,  Nguyễn Ái Quốc sáng tác bài thơ: Tức cảnh Pác Bó

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang,

Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,

Cuộc đời cách mạng thật là sang”.

 

Nguồn trích:

 - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 3, tr. 196.

- Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, 2006, t. 2,  tr. 136
 

Số lượt đọc:5022  - Cập nhật lần cuối: 25/07/2010 03:08:45
Các sự kiện khác:  
TIN TỨCBIÊN NIÊN TIỂU SỬSưu tập ảnh
Bảo tàng Hồ Chí Minh mở cửa tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8h - 12h, chiều từ 14h - 16h30. Thứ 2 và thứ 6 từ 8h-12h

 

Số lượt truy cập:  
Thiết kế bởi: Active Group 
Cheap Ugg Boots Sheepskin Boots Cheap Winter Boots Ugg Shoes Discount Boots Winter Shoes Discount Uggs Boots Ugg Shoes Cheap Ugg Boots Burberry jackets North Face Coat Bottes Ugg Cheap Moncler Jackets Moncler jacket
Discount UGG Boots Columbia Coat Canada Goose Outlet Spyder Jackets wholesale nfl jerseys