Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Ngày đăng: 10:51 05/11/2021
Lượt xem: 664

Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

1.Vị trí tuyển dụng:

- Nghiên cứu Sưu tầm- Trưng bày: 01 người
- Hành chính – Tổng hợp: 02 người
- Tuyên truyền – Giáo dục: 01 người

2. Mô tả công việc

2.1. Vị trí Nghiên cứu Sưu tầm- Trưng bày: 01 người

- Nghiên cứu sưu tầm tài liệu hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lịch sử Việt Nam;
- Thực hiện hoạt động sưu tầm tài liệu, hiện vật;
- Nghiên cứu, xây dựng đề cương trưng bày;
- Quản lý kho tài liệu, hiện vật tạm thời của bảo tàng.

2.2. Vị trí Hành chính – Tổng hợp: 02 người

* Vị trí 1: 01 người
- Soạn thảo văn bản hành chính, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo;
- Theo dõi, quản lý về công tác kỹ thuật toàn bộ trang thiết bị của đơn vị;
- Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ trang thiết bị.
* Vị trí 2: 01 người 
- Thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ;
- Soạn thảo văn bản hành chính;
- Thủ quỹ: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác thu, chi tiền mặt tại đơn vị. Ghi chép sổ sách và lưu trữ chứng từ thu, chi theo quy định tài chính.
- Thủ kho: Theo dõi và thực hiện xuất, nhập vật tư, trang bị.

2.3. Vị trí Tuyên truyền – Giáo dục: 01 người

- Nghiên cứu tài liệu hiện vật, đề cương thuyết minh;
- Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan;
- Nghiên cứu biên tập các ấn phẩm;
- Tổ chức các chương trình giáo dục, các hội thi tìm hiểu về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh;
- Chiếu phim tư liệu phục vụ khách tham quan.

3. Đối tượng

Các cá nhân có nguyện vọng làm việc tại Bảo tàng Hố Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Trong đó ưu tiên các đối tượng sau:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

4. Điều kiện đăng ký và tiêu chuẩn dự tuyển 

4.1 Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
Về trình độ năng lực:
 - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến để giúp lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công.
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 4.2 Tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ

Về văn bằng:
Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Lịch sử Việt Nam; Bảo tàng học; Luật; Việt Nam học.
* Về chứng chỉ ngoại ngữ
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B hoặc trình độ A2; Chứng chỉ TOEFL ITP 360 hoặc iBT 30 trở lên; Chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên; Chứng chỉ TOEIC 225 (chỉ gồm kỹ năng Nghe và Đọc) hoặc TOEIC 345 (bao gồm: Nghe và Đọc: 225; Nói: 70; Viết: 50) trở lên. Các chứng chỉ TOEFL, IELTS, TOEIC, … phải còn trong thời hạn sử dụng.
Lưu ý:
Các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C được xem là hợp lệ phải được cấp trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 (ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bãi bõ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo Chương trình giáo dục thường xuyên). Các chứng chỉ được cấp sau thời gian này thì không được công nhận.
Các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phải được cấp bởi các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:
- Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 07 tháng 5 năm 2020: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục A, Danh sách kèm theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - Từ ngày 08 tháng 5 năm 2020 đến ngày 08 tháng 02 năm 2021: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục I Danh sách kèm theo Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến nay: chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục I Danh sách kèm theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 * Về chứng chỉ tin học:  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương (trình độ A) trở lên.
Lưu ý: Chỉ công nhận các chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 15 tháng 12 năm 2016. Các chứng chỉ được cấp sau ngày 15 tháng 12 năm 2016 thì không được công nhận (theo Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).
Đối với chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao) phải được cấp bởi các cơ sở đào tạo theo danh sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, cụ thể:
 - Từ ngày 20 tháng 5 năm 2019 đến ngày 07 tháng 5 năm 2020: Chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục B Danh sách kèm theo Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Từ ngày 08 tháng 5 năm 2020 đến ngày 08 tháng 02 năm 2021: Chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục II Danh sách kèm theo Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 đến nay: Chỉ công nhận chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở đào tạo nêu tại Mục I, Danh sách kèm theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
* Không yêu cầu Chứng chỉ tin học và Ngoại ngữ đối với vị trí Hành chính – Tổng hợp

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có dán ảnh 4x6 và đóng dấu giáp lai);
c) Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển tại bảo tàng. Trường hợp người dự tuyển đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên tại bảo tàng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

6. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021 (từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc:

Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên lạc: (028) 39401053 (máy nhánh 101)Email: bt.cn.svhtt@tphcm.gov.vn 

8. Phí dự tuyển: Không thu phí.

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi