Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh tổng kết công tác Đảng năm 2019 và trao Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng
Ngày đăng: 08:15 19/12/2019
Lượt xem: 418

Chiều ngày 18/12/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và trao Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số đảng viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: BTHCM

 

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Trần Huy Thành, Đảng ủy viên, phụ trách Văn phòng Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn y đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó bí thư Đảng ủy chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy mới Vũ Mạnh Hà. Ảnh: BTHCM

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 tại Hội nghị. Ảnh: BTHCM

 

Năm 2019, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đã đặt ra. Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quy chế của Đảng: Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc; Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám BCHTW Đảng khóa XII; phổ biến, quán triệt Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết lần thứ 10 BCHTW Đảng khóa XII; Tổ chức học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 11 BCHTWW khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…vv. Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm tới công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, lý luận chính trị cho đảng viên mới, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 03 đảng viên, giới thiệu 6 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 
Theo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019, Đảng bộ có: 03 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Chi bộ Sưu tầm - Kiểm kê - Bảo quản và Tư liệu, Thư viện; Chi bộ Giáo dục - Truyền thông; Chi bộ Trưng bày và Hướng dẫn nghiệp vụ); 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 89 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị một cách sâu rộng, thiết thực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban chi ủy, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc và viên chức quản lý các đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, phổ biến giáo dục pháp luật. Làm tốt các công việc để triển khai Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào đầu năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh.v.v.
 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BTHCM

 

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy yêu cầu tất cả các đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, luôn gương mẫu, phải là người đi đầu, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát tất cả các hoạt động mà cơ quan và chính quyền đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vì sự phát triển của Bảo tàng Hồ Chí Minh và sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại … 
Trong công tác phát triển Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, cần lựa chọn những quần chúng thực sự ưu tú, xuất sắc, động cơ phấn đấu vào đảng trong sáng, rõ ràng để đưa vào đảng. Kết nạp đảng viên không được chạy theo phong trào. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nêu ra 5 nhiệm vụ mà từ nay đến năm 2021 cần phải hoàn thành gồm:
1. Tạo ra và có sự thay đổi căn bản diện mạo của Bảo tàng Hồ Chí Minh.
2. Đào tạo đội ngũ cán bộ đạt đến trình độ chuyên nghiệp, trong đó đào tạo ít nhất 5 đến 7 tiến sĩ và những nhà khoa học trong lĩnh vực Hồ Chí Minh học. 
3. Tổ chức tốt chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động chuyên môn khác.
4. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong Hệ thống chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh.
5. Tăng cường hợp tác giao lưu quốc tế.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã thay mặt đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh cảm ơn tất cả các đảng viên, các chi bộ trong năm 2019 đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác được giao, trong đó có nhiều tổ chức đảng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và có rất nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu. Đồng chí hy vọng rằng, năm 2020 các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể thành khối đoàn kết hết sức vững chắc không gì lay chuyển nổi để cùng đồng hành với Đảng bộ triển khai, hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2020, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 150 năm sinh của Lênin và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng cho cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: BTHCM

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Mạnh Hà và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Thị Thanh Mai chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: BTHCM

 

Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, thay mặt Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Trần Tiêu và đồng chí Bùi Kim Hồng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Chu Đức Tính và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Bình sinh hoạt tại Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phòng Truyền thông, Bảo tàng Hồ Chí Minh

 
 
 
 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi