Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024 - 3755 8688/024 - 3756 6617

Trân trọng cảm ơn

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước
Ngày Giờ Phút Giây
Ngày đăng: 03:40 11/04/2018
Lượt xem: 621
Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước (1948 - 2018), Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”, dự kiến khai mạc vào ngày 05/06/2018 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30-12-1966)
 
Thông qua những hình ảnh, tài liệu, hiện vật, Triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào Thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào Thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. 
Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý báu, Triển lãm cũng giới thiệu các phong trào Thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,... Các phong trào này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi