Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 09:22 11/08/2021
Lượt xem: 816

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL hướng dẫn Toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Kế hoạch nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình sức khỏe Việt Nam".

Theo kế hoạch, các nội dung được triển khai thực hiện gồm: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT đúng cách góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT; Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT; Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao; Lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện TDTT.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Bộ VHTTDL giao Tổng cục Thể dục thể thao là đơn vị chủ trì, phối hợp các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ nhân viên chuyên môn nòng cốt cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành; Phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT cho mọi đối tượng; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch và tổng hợp đề xuất kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp hướng dẫn tập luyện TDTT đạt hiệu quả cao; Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương quan tâm, hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL đề nghị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý TDTT thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Bộ VHTTDL (qua Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20 tháng 12 hàng năm; tiến hành sơ kết vào năm 2023, tổng kết vào năm 2025, đánh giá và rút kinh nghiệm, khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch./.

Theo BVHTTDL

 

 

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi