Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023)"
Ngày đăng: 12:42 27/02/2023
Lượt xem: 613

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Căn cứ Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW  ngày  01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023); Công văn số 281/BVHTTDL-VHCS ngày 07/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; Công văn số 326/VP-VX ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu tổ chức các hoạt động và viết tham luận Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam; Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 17/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943-2023), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 - 2023).
Sở VHTTDL đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều nội dung và hình thức, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng về sự kiện kỷ niệm. 
 

Xe thư viên lưu động phục vụ độc giả tại Phố đi bộ Kim Đồng

 
Ngày 27/2/2023, đại diện lãnh đạo sở và các đơn vị trực thuộc tham dự Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 -2023) Khởi nguồn và động lực phát triển” bằng hình thức trực tuyến. Tại phố đi bộ Kim Đồng, tối ngày 25/2/2023, Thư viện tỉnh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ độc giả. 
 

Hội thảo cấp quốc gia (trực tuyến) với chủ đề “80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 -2023) Khởi nguồn và động lực phát triển”

 
Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở VHTTDL tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa như: Biểu diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943-2023) tại Phố đi bộ Kim Đồng; Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong quy ước, hương ước các dân tộc thiểu số ít người tỉnh Cao Bằng”, nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Cao Bằng”; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh; Trưng bày, triển lãm ảnh chuyên đề tại Phố đi bộ Kim Đồng và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua. Khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc./.

Lương Hằng

BQL các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi