Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 02:24 24/04/2020
Lượt xem: 1.837

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Ảnh tư liệu.

 
Thông qua hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.
 
Qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra; thực hiện thắng lợi chương trình hành động Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
 
Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".
 
Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Một số khẩu hiệu tuyên truyền: "Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!"; "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!"; "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!"; "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!"; "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!".
 
Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai công tác tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn hình thức phù hợp hoặc phối hợp tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các buổi sinh hoạt chuyên đề; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện, Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những thành tựu đạt được của địa phương trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác…
 
Các cơ quan báo chí của Mặt trận (Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Người Công giáo Việt Nam, Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam...) mở chuyên trang, chuyên mục, triển khai các bài viết, phóng sự tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
 
Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Hướng dẫn này. 
 
Các hoạt động tuyên truyền đảm bảo thiết thực, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan toả, đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
 

Lan Anh

BVHTTDL

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi