Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018
Ngày đăng: 03:51 23/10/2018
Lượt xem: 216
Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018. Tham dự Hội thảo - Tập huấn có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý, các chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tại buổi Hội thảo ngày 10/10/2018, các đại biểu đã nghe TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo về "Nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu"; báo cáo "Quy trình đề xuất, tuyển chọn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch" của TS. Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trên cơ sở đó, các đại biểu chia thành ba nhóm, tiến hành thảo luận theo các lĩnh vực: văn hóa, thể thao và du lịch. Trong lĩnh vực văn hóa, các đại biểu đã phân tích thực trạng công tác nghiên cứu khoa học tại các đơn vị; Việc ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học như: Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh các đề tài nghiên cứu mang tính liên ngành, liên Bộ; Chú trọng nâng cao chất lượng đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; Xây dựng cơ chế đánh giá, rà soát việc thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý cụ thể của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá cao tinh thần làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả của Hội thảo - Tập huấn. Các đại biểu đã đưa ra được những đánh giá cụ thể về thành tựu cũng như những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý và hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trong thời gian tới.
Bên cạnh nội dung Hội thảo, trong hai ngày 11, 12/10/2018, các đại biểu đã được tập huấn, trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: Phổ biến và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới về khoa học công nghệ; Phương pháp và cách thức lựa chọn, đề xuất và triển khai nhiệm vụ Khoa học và công nghệ các cấp lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Thể thao và Gia đình; Quy định và cách thức trình bày các sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp thống kê khoa học; cách thức tra cứu thông tin liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ…
Chương trình Hội thảo - Tập huấn năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ theo đúng định hướng giai đoạn 2016-2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018


Các đại biểu tham gia Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018

 
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi