Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Lời chào của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh
Ngày đăng 04/08/2018
10.946 lượt xem

Lời chào của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chi tiết
Lịch sử phát triển
Ngày đăng 04/08/2018
35.105 lượt xem

Hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh trong gần 50 năm qua toàn diện và phong phú, đặc biệt là sau gần 30 năm mở cửa đón khách tham quan. Nổi bật trong 10 năm gần đây là công tác chỉnh lý, bổ sung trưng bày một số chủ đề, công tác tổ chức triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; Tổ chức tốt công tác sưu tầm và sưu tầm được nhiều tài liệu hiện vật quý hiếm, nhất là tài liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu những năm 20, 30 của thế kỷ XX ở nước ngoài bổ sung cho trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ thêm những giai đoạn hoạt động của Hồ Chí Minh ở nước ngoài, những khó khăn thử thách mà Người đã vượt qua để về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Chi tiết
Tầm nhìn sứ mệnh
Ngày đăng 04/08/2018
9.943 lượt xem

Là Bảo tàng lưu niệm danh nhân hàng đầu ở Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, lưu giữ và trưng bày, giáo dục, quảng bá, phát huy lâu dài giá trị di sản văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo cơ hội học tập suốt đời, thúc đẩy đam mê tự khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm, tương tác của công chúng về di sản văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi tiết
Bộ máy tổ chức
Ngày đăng 04/08/2018
13.855 lượt xem

Chi tiết
Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng 10/09/2018
15.874 lượt xem

Quyết định số 3231/QĐ- BVHTTVDL, ngày 27/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hệ thống Bảo tàng, Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 03/08/2018
26.371 lượt xem

Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân muốn được lưu giữ những kỷ vật của Người, cùng với việc thành lập Ban Phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã cho phép khôi phục các khu lưu niệm, xây dựng các nhà trưng bày bổ sung di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên tinh thần đó, một số địa phương có di tích lưu niệm về Người đã thành lập Ban phụ trách và tổ chức mở cửa đón khách tham quan như: Khu Di tích Pác Bó, tỉnh Cao Bằng; Khu Du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang; Di tích 48 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội và Khu Di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi