Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Lịch sử phát triển
Ngày đăng 04/08/2018
35.241 lượt xem

Hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh trong gần 50 năm qua toàn diện và phong phú, đặc biệt là sau gần 30 năm mở cửa đón khách tham quan. Nổi bật trong 10 năm gần đây là công tác chỉnh lý, bổ sung trưng bày một số chủ đề, công tác tổ chức triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; Tổ chức tốt công tác sưu tầm và sưu tầm được nhiều tài liệu hiện vật quý hiếm, nhất là tài liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu những năm 20, 30 của thế kỷ XX ở nước ngoài bổ sung cho trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ thêm những giai đoạn hoạt động của Hồ Chí Minh ở nước ngoài, những khó khăn thử thách mà Người đã vượt qua để về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Chi tiết
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi