Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Nghị quyết Về "Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử..."
Ngày đăng: 09:29 10/10/2023
Lượt xem: 173

Ngày 05/10/2023, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Nghị quyết số 34-NQ/BCSĐ Về “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và những năm tiếp theo”. Bảo tàng Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi