Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 64-LCT, Lệnh số 65-LCT, Lệnh số 66-LCT
Thời gian: 26-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 26
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:
- Lệnh số 64-LCT, thưởng 21 Huân chương Lao động cho 21 đơn vị và địa phương đã hoàn thành xuất sắc công tác bổ túc văn hóa trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965).
- Lệnh số 65-LCT, thưởng 6 Huân chương Lao động hạng Ba cho các địa phương đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động hai năm (1964 - 1965) thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.
- Lệnh số 66-LCT, thưởng 2 Huân chương Quân công, 94 Huân chương Chiến công cho 53 đơn vị, 43 cán bộ và chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ và công nhân quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu; truy tặng 7 Huân chương Chiến công cho 7 liệt sĩ.
Nguồn trích:
-  Bản gốc Lệnh của Chủ tịch nước lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lệnh
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình và nhận định âm mưu của địch đối với miền Bắc
Thời gian: 23-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 23
Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình và nhận định âm mưu của địch đối với miền Bắc.
Nguồn trích:
-  Biên bản họp Hội nghị Bộ Chính trị lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Họp, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng; Người nghe Đại tá Lê Ngọc Hiền, Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, báo cáo tình hình mặt trận Trị Thiên - Huế
Thời gian: 22-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 22
Từ 6 giờ đến 11 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về chủ trương tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.
Từ 14 giờ đến 16 giờ, Người nghe Đại tá Lê Ngọc Hiền, Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, báo cáo tình hình mặt trận Trị Thiên - Huế.
Nguồn trích:
-  Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng  Hồ Chí Minh.
-  Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp. 
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Họp, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Lê Ngọc Hiền, Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan V. Gômunca
Thời gian: 21-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 21
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan V. Gômunca, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước E. Ôkháp, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan I. Xirăngkiêvích nhân kỷ niệm lần thứ 22 ngày Quốc khánh nước này.
Nguồn trích:

-  Báo Nhân Dân, số 4489, ngày 22-7-1966.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điện, Ba Lan, V. Gômunca, E. Ôkháp, I. Xirăngkiêvích
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội không quân đã lập công xuất sắc
Thời gian: 20-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 20
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội không quân đã lập công xuất sắc, bắn rơi nhiều máy bay địch và căn dặn không được chủ quan, phải ra sức học tập, rèn luyện về mọi mặt, phải có tinh thần lập công tập thể, phối hợp tốt với nhân dân và các đơn vị chiến đấu khác.
Nguồn trích:
-  Báo Nhân Dân, số 4489, ngày 22-7-1966.
-  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.15, tr.134.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư, Bộ đội không quân
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi