Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về quyết tâm thực hiện chiến lược giành thắng lợi quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Thời gian: 18-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 18 và ngày 19
Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về quyết tâm thực hiện chiến lược giành thắng lợi quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Nguồn trích:
-  Văn Tiến Dũng: Sổ công tác, bản gốc lưu tại Bảo tàng  Hồ Chí Minh.
-  Vũ Kỳ: Sổ công tác, tài liệu do đồng chí Vũ Kỳ cung cấp.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Họp, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước
Thời gian: 17-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 17
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.
Lời kêu gọi nêu rõ Mỹ đang đưa quân ồ ạt vào miền Nam, tăng cường đánh phá miền Bắc trên quy mô lớn. Nhưng chúng đang thất bại nặng nề.
Trước những thử thách ác liệt của chiến tranh, nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. Người khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.
Trong Lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch trần thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ, một mặt tăng cường và mở rộng chiến tranh trên cả hai miền Nam - Bắc, một mặt rêu rao lừa bịp về “đàm phán hòa bình”. Người khẳng định Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân đội Mỹ và quân chư hầu ra khỏi Việt Nam thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức. Người tin tưởng cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta nhất định sẽ giành thắng lợi cuối cùng.
Thay mặt nhân dân Việt Nam, Người cảm ơn sự giúp đỡ của các nước anh em, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước nêu cao ý chí chiến đấu, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Nguồn trích:
-  Báo Nhân Dân, số 4484, ngày 17-7-1966.
-  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.15, tr.130-133.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và kiểm tra công việc học tập của tám lưu học sinh Triều Tiên đang học tiếng Việt tại Hà Nội
Thời gian: 16-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 16
19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và kiểm tra công việc học tập của tám lưu học sinh Triều Tiên đang học tiếng Việt tại Hà Nội.
Nguồn trích:

-  Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học sinh, Triều Tiên
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại đội 6, Đại đội 12 thuộc Tiểu đoàn 26 thông tin, Quân chủng Phòng không - Không quân đóng tại ngoại thành Hà Nội
Thời gian: 13-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 13
Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại đội 6, Đại đội 12 thuộc Tiểu đoàn 26 thông tin, Quân chủng Phòng không - Không quân đóng tại ngoại thành Hà Nội. Người hỏi thăm tình hình sức khỏe, công tác của cán bộ, chiến sĩ và chỉ rõ: “Công tác thông tin liên lạc là một công tác rất quan trọng, nó như thần kinh, mạch máu của con người”.
Nguồn trích:
-  Hồ Chủ tịch với bộ đội phòng không - không quân, tài liệu lưu tại Bảo tàng Thông tin, tr.32.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thăm, Đại đội 6, Tiểu đoàn 26, Phòng không không quân
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 60-LCT, Lệnh số 61-LCT, Lệnh số 62-LCT, Lệnh số 63-LCT
Thời gian: 12-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 12
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:
- Lệnh số 60-LCT, thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 đơn vị đã lập nhiều chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
- Lệnh số 61-LCT, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho giao thông viên hỏa tốc Ngô Văn Phấn thuộc Cục Bưu điện Trung ương, Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh, đã nêu cao tinh thần dũng cảm bảo vệ an toàn công văn, tài liệu, bảo đảm hành trình đúng thời gian quy định và đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
- Lệnh số 62-LCT, thưởng 51 Huân chương Chiến công cho 11 đơn vị, 40 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công nhân quốc phòng và thanh niên xung phong đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Lệnh số 63-LCT, thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Tổng đội 41 thuộc Công trình thi công đường dây thông tin ngày 15-6-1966 đã bắn rơi một máy bay Mỹ.
Nguồn trích:
-  Bản gốc Lệnh của Chủ tịch nước lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lệnh
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi