Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi ba họa sĩ Bùi Trang Chước, Lê Phả, Nguyễn Văn Khanh
Thời gian: 1957
Nội dung
Trong năm
Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi ba họa sĩ Bùi Trang Chước, Lê Phả, Nguyễn Văn Khanh đã vẽ các tờ giấy bạc Việt Nam 1 đồng, 2 đồng, 5 hào, 2 hào, 1 hào có phong cách dân tộc.
 
Nguồn trích:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 40 mùa sen nở, 1991, tr.148.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, khen ngợi, họa sĩ, Bùi Trang Chước, Lê Phả, Nguyễn Văn Khanh
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ để bàn về việc: Tổng kết kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế; xây dựng kế hoạch năm 1958 và kế hoạch 5 năm (1958 - 1960); điều chỉnh tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 1957 và dự án tổng dự toán ngân sách năm 1958
Thời gian: 31-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 31
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ để bàn về việc: Tổng kết kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế; xây dựng kế hoạch năm 1958 và kế hoạch 5 năm (1958 - 1960); điều chỉnh tổng dự toán ngân sách nhà nước năm 1957 và dự án tổng dự toán ngân sách năm 1958; vấn đề ngân sách cấp xã; tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác chống hạn. 
Về vấn đề thu chi và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Người nói: “Thu hụt thì Bộ Tài chính, các bộ, sở chủ quản phải có trách nhiệm, không phải xóa cho hết chuyện. Phải nói rõ bộ nào không làm hết trách nhiệm của mình để rút kinh nghiệm. Không xí xóa, bộ nào không làm hết trách nhiệm phải xem lại, phải nêu bật trách nhiệm của ai”. 
Về vấn đề ngân sách cấp xã, Người nói: “Xã ở các nước có hợp tác xã, có ngân sách làm các công việc lợi ích chung. Xã ở ta chưa có hợp tác xã, nếu tập trung tài chính vào trung ương thì địa phương thiếu phương tiện hoạt động, sẽ ít phát huy sáng kiến. Có quyền phải có tiền”. Khi bàn về công tác chống hạn, Người yêu cầu: phải động viên từ trên xuống dưới. Ngoài những vị trong Chính phủ cần làm việc lập kế hoạch, những người khác, từ Chủ tịch trở xuống có thể xuống xã. Bây giờ ta phải quyết tâm chống hạn, phải tăng cường tổ chức lãnh đạo chống hạn. 
Phát biểu kết thúc cuộc họp, Người phê phán một số khuyết điểm của các bộ, ngành, như: “Bộ Giáo dục đặt chương trình học ở các trường nặng quá. Bộ Ngoại thương thì mua hàng tốt, bán hàng xấu, rất kém tinh thần quốc tế. Mậu dịch phạm nhiều lãng phí, để cháy ba kho thóc. Bộ Văn hóa để báo chí, tập san xuất bản lung tung; tuyên truyền thì đưa cái gì cũng tươi đẹp cả, đưa ra những tin không chính xác. Phải nói cho chính xác 
để giáo dục, khuyến khích, không để dân chủ quan”.
Về công tác trước mắt, Người nói: “Cần chú ý mấy việc sau đây: chống hạn, chống rét. Tết năm ngoái có nhiều lệch lạc, đồng bào nông thôn bỏ sản xuất để hội hè, giết trâu bò, ăn uống, cờ bạc. Tết năm nay sắp đến, Bộ Văn hóa phải chú ý ngăn ngừa trước”. Người nhấn mạnh: “Sang năm mới, ta chuyển vào kế hoạch để tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Hội đồng Chính phủ đòi hỏi các bộ, các ngành phải có kế hoạch sửa chữa các khuyết 
điểm để thực hiện kế hoạch được tốt”. 
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1396, ngày 4-1-1958.
- Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, ngày 31-12-1957, lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tọa, phiên họp cuối năm, Hội đồng Chính phủ
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm mỹ thuật toàn quốc.
Thời gian: 30-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 30
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm mỹ thuật toàn quốc. 
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nữ Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Vécmét Tôrê đang thăm Việt Nam đến chào Người. 
 
Nguồn trích:
- Bác Hồ của chúng ta, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1978, tr.15.
- Bông hồng của Bác, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1985, tr.159.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem, triển lãm mỹ thuật toàn quốc
Sự kiện: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiền phong hóa ra hậu hỏng, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1390.
Thời gian: 29-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 29 
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiền phong hóa ra hậu hỏng, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1390. 
Trong bài viết, Người so sánh những tiến bộ trong việc phóng vệ tinh nhân tạo nghiên cứu vũ trụ giữa Liên Xô và Mỹ; đồng thời, nêu rõ dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu khoa học - kỹ thuật nghiên cứu vũ trụ của Liên Xô. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1390, ngày 29-12-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, báo Nhân dân, Trần Lực
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với cán bộ các cơ quan trung ương đóng ở Hà Nội và cán bộ các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội
Thời gian: 28-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 28
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với cán bộ các cơ quan trung ương đóng ở Hà Nội và cán bộ các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đến chào Người nhân dịp năm mới sắp đến. 
Người chúc cán bộ các cơ quan năm mới mạnh khỏe, đoàn kết, tiến bộ và hăng hái lao động. Người nhờ anh chị em có mặt chuyển lời thăm hỏi và chúc Tết của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Người đến gia đình và anh chị em cán bộ không có mặt trong buổi gặp gỡ. 
Cùng ngày, Người dự cuộc họp lần thứ 17 của Ban sửa đổi Hiến pháp.
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1390, ngày 29-12-1957.
- Bác Hồ với nhân dân Hà Nội, Nxb. Hà Nội, 1980, tr.78-79.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp, nói chuyện, cán bộ, cơ quan trung ương, Hà Nội, thành phố Hà Nội
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi