Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa
Ngày đăng: 11:38 26/08/2021
Lượt xem: 1.239

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã viết thư gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trang thông tin điện tử Bảo tàng Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Bộ trưởng.

Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Báo Văn hóa

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                        Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa

-----------------------

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hoá (28.8.1945 - 28.8.2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch những tình cảm nồng ấm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền, trong Đề cương Văn hóa năm 1943 - Đảng ta đã xác định: Văn hóa là một trong ba mặt trận trọng tâm (Kinh tế - Chính trị - Văn hóa), phát triển Văn hóa theo hướng Dân tộc - Khoa học - Đại chúng. Khi Đảng ta bước lên vũ đài chính trị, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lập Bộ Thông tin, Tuyên truyền - tiền thân của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày nay. Bằng lý luận tiền phong dẫn đường, Đảng ta đã đặt Văn hóa ngang với Chính trị, Kinh tế và khẳng định Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thực tiễn hoạt động của Ngành Văn hóa 76 năm qua là minh chứng sinh động cho vai trò của văn hóa với sự phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, chúng ta vui mừng nhận thấy, trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam thời gian qua, nhận thức về văn hóa, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn. Tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực; hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa được tiếp tục hoàn thiện, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hoá; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch; tổ chức tốt công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, thực hiện tư tưởng chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” do Chính phủ đề ra. Bằng văn hóa và từ văn hóa, các chương trình nghệ thuật của Bộ với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”, các clip hướng dẫn tập thể dục, thể thao tại nhà với tinh thần “Cả nhà tập ngay - Đánh bay Covid”, các hoạt động văn hóa thiết thực tại các địa phương đã góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mang tới “Liều vắc xin tinh thần” cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân vượt qua đại dịch.

Với tinh thần “Nhìn lại - Để chúng ta tiến xa hơn”, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, địa phương đối với Ngành trong chặng đường vừa qua; xin trân trọng tri ân, cám ơn đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua các thời kỳ đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Các đồng chí thân mến!

Phát huy truyền thống lịch sử 76 năm vẻ vang, trong thời gian tới, với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang và sẽ xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch, Đề án cụ thể nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành để phát huy được “sức mạnh mềm” của văn hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó; thể hiện rõ trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống về văn hóa”“nhận thức đúng để hành động đẹp”.

Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Nguyễn Văn Hùng

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi