Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Chi bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Ngày đăng: 10:48 15/06/2021
Lượt xem: 635

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tại hội nghị này, Chi bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế vinh dự được Đảng ủy khối trao tặng Giấy khen.

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với hơn 40 năm hình thành và phát triển, có chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu và tuyên truyền, giáo dục khoa học thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chương trình kế hoạch của Đảng bộ các cấp, một phần quan trọng được gắn kết với hoạt động chuyên môn của đơn vị.
 

Giai đoạn 2016-2021, Chi bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về thực hiện Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn thể đơn vị.

 
Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 theo từng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch bản thân, cam kết phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết không có những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa". Triển khai việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề từng năm và chuyên đề toàn khóa); tổ chức sinh hoạt chuyên đề, mỗi năm tổ chức từ 2-3 buổi sinh hoạt chuyên đề; đổi mới sinh hoạt chi bộ, lồng ghép quán triệt các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Trong tất cả mọi hoạt động, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu cuả cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đều được chú trọng. Chi bộ chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn đơn vị. Chỉ đạo lồng ghép việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Năm 2018 kiểm tra, giám sát 3 đồng chí; năm 2019, 4 đồng chí; năm 2020, 4 đồng chí. 
 
Trong 05 qua, Chi bộ luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao; dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tích nổi bật: Nhiều năm là Tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ VHTTDL; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Những đóng góp của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá theo Chỉ thị 05 đã được Ban chỉ đạo giải thưởng (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, bao chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018 - 2020, đã trao tặng thành tích xuất sắc cho tập thể đơn vị theo Quyết định số 2871-QĐ/BTGTW, ngày 7/5/2020.
 

Đặc biệt là những thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

 
Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị; đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan Bảo tàng, di tích được xác định là nhiệm vụ then chốt trong việc tuyên truyền, phát huy giá trị hệ thống di sản Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế. Bằng nhiều hình thức, biện pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, đổi mới trưng bày…Trong 5 năm qua đã đón tiếp được 519.504 lượt khách tham quan, bao gồm khách Việt Nam là 480.417 lượt người, khách nước ngoài là 39.087  lượt người. Trong đó 2.754 đoàn đến dâng hoa, báo công; 345 đoàn đến kết nạp Đoàn, Đội, phát thưởng và cấp giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ; 642 đoàn đến sinh hoạt ngoại khóa, xem phim tư liệu về Chủ Hồ Chí Minh; 287 đoàn tại Bảo tàng và các di tích. Lượng khách tham quan năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Các buổi Lễ dâng hương, dâng hoa đã trở thành hoạt động truyền thống của Lãnh đạo Tỉnh, cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trường học… nhằm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, uống nước nhớ nguồn, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.
 
Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, thế hệ trẻ, thu hút công chúng đến tham quan, thưởng lãm. 19 cuộc triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với các hoạt động tuyên truyền, quảng bá của Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế đã được công chúng ghi nhận, đánh giá cao và tạo được tầm ảnh hưởng trong đời sống tinh thần của xã hội.
 
Bảo tàng đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể về Người. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu khám phá tại di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh hoạt truyền thống, hội thi tìm hiểu về tư tưởng và thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên...Trong 5 năm, đơn vị đã tổ chức 23 đợt tuyên truyền lưu động về các địa phương, trường học trên toàn Tỉnh.  Tuyên truyền, phát huy giá trị hệ thống Bảo tàng và di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị. Tham mưu Đề án Phát huy giá trị di tích Bác Hồ tại Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch.
 
Bảo tàng đã tổ chức các cuộc Hội thảo có quy mô lớn, nhiều cuộc toạ đàm khoa học ở địa phương và trung ương về thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về chuyên môn nghiệp vụ... nhiều tham luận đã khẳng định được các vấn đề có tính lý luận về thực tiễn về thời niên thiếu Bác Hồ tại Huế, về sự hình thành tư tưởng yêu nước và quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, nâng cao chất lượng các khâu nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng...Biên soạn, biên tập, tổ chức xuất bản, tái bản 08 đầu sách tuyên truyền về tư tưởng, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức được nhiều đợt sưu tầm trong Tỉnh và các địa phương khác, bổ sung trưng bày và kho cơ sở trên 597 tư liệu, hiện vật, hình ảnh có giá trị liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là tình cảm trân trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của người nghệ sỹ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Người để lại trên mảnh đất Thừa Thiên Huế.
 
Bảo tàng luôn tích cực nghiên cứu, đề xuất đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong năm 2020 nhằm khẳng định vai trò, vị trí to lớn của hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế trong đời sống tinh thần của nhân dân, đơn vị đã làm hồ sơ đề nghị Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế là di tích quốc gia đặc biệt.
 

 
Có thể nói rằng, Nghị quyết của chi bộ luôn bám sát chương trình hành động của Đảng bộ các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chính vì vậy, chi bộ đã có những đóng góp đáng ghi nhận trong thành tích của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Từ 2016 đến nay, Chi bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
 
Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng Giấy khen cho Chi bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, đây chính là nguồn động viên khích lệ chi bộ tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi