Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Cục Di sản văn hóa xây dựng Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 với 06 nhóm nhiệm vụ cụ thể
Ngày đăng: 09:41 05/10/2022
Lượt xem: 690

Theo kế hoạch, bước sang năm 2023, Cục Di sản văn hóa triển khai 06 nhóm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển đổi số.

Ảnh minh họa. Nguồn: kinhtedothi.vn

Cục Di sản văn hóa đã có Công văn số 875/DSVH-QLBT&TTTL về việc đăng ký nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 với 06 nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ về xây dựng thể chế phục vụ chuyển đổi số. Cục triển khai tổ chức và định hướng các hoạt động thông tin tuyên truyền về số hóa, kết nối, liên thông dữ liệu trong ngành di sản văn hóa đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số, số hóa của ngành Di sản văn hóa. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành Di sản văn hóa đáp ứng nhu cầu số hóa, chuyển đổi số; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy số hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Thứ hai, nhóm nhiệm vụ về hạ tầng số, tiến hành nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng tại đơn vị để  đáp ứng nhu cầu sử dụng và phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả; Tham gia kế hoạch chuyển đổi IPv6 của Bộ VHTTDL.

Nhóm nhiệm vụ thứ 3 về nền tảng số, trong năm 2023, Cục Di sản văn hóa sẽ tiếp tục triển khai nền tảng bảo tàng số.

Nhóm nhiệm vụ thứ 4 về phát triển dữ liệu. Cục trển khai rà soát, thu thập, bổ sung để hoàn thiện  hồ  sơ tư  liệu  về  các  di  tích, hiện vật, di sản tư liệu và di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng, ghi  danh  và  công  nhận  theo  quy định của quốc tế, khu vực và quốc gia để xây dựng danh sách ưu tiên các hạng mục cần số hóa. Đồng thời, xây dựng, tích hợp, kết nối,  liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin di sản văn hóa số trong nước; tăng cường hợp tác trong việc bổ sung, chia  sẻ, dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy cập tài nguyên thông tin số về di sản văn hóa; Tăng cường sự tham gia của cộng đồn  trong việc số hóa các di sản văn hóa.

Nhóm nhiệm vụ thứ 5 về ứng dụng, dịch vụ, nâng cấp phần mềm tra cứu hồ sơ, tài liệu nội bộ; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý di sản tư liệu (2023 -2024).

Nhóm nhiệm vụ cuối cùng về an toàn thông tin, Cục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan.

Theo BVHTTDL

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi