Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua
Ngày đăng: 11:18 05/01/2022
Lượt xem: 1.757

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định ngày càng tự giác phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo Bác đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Hội nghị trao quyết định, cấp giấy chứng nhận thương binh và chi trả trợ cấp thương tật cho đối tượng chính sách tỉnh Nam Định.

Trong 5 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cấp ủy, chỉ huy các cấp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện tích cực, toàn diện với nhiều chủ trương, biện pháp, đạt hiệu quả thiết thực.
 
Chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt các tổ chức quần chúng được nâng lên; phương pháp tác phong công tác của cán bộ, đảng viên từng bước được đổi mới; ý thức trách nhiệm trong công việc, trong thực hành tiết kiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Tham mưu đã thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hoàn thành chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức, của cán bộ, đảng viên và quần chúng.
 
Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, biện pháp, tổ chức giáo dục, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ của quân đội; gắn kết chặt chẽ với thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm về nhận thức, trách nhiệm công tác; xây dựng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, nguy hiểm, có sức đề kháng trước cám dỗ và tác động tiêu cực của xã hội.
 
Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết, quy định của Đảng, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội cho các đối tượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ. Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng. Các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, đảng viên, quần chúng theo 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đó là: “có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Đẩy mạnh thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tích cực chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ nhau… Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên quán triệt thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước.
 
Cán bộ chiến sĩ Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ, Bộ tư lệnh quân khu, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương, chủ động làm tốt chức năng nhiệm vụ giúp cho Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh tích cực triển khai, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc, học tập các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ, Quân khu về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập. Tham mưu đổi mới cơ chế chỉ đạo, điều hành huấn luyện; nâng cao hoạt động phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan để tham mưu cho Bộ Chỉ huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ chất lượng việc xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện của các đơn vị và tham mưu đánh giá nhận xét tháng, quý. Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu, đổi mới tổ chức huấn luyện tập trung cho các đồng chí Trợ lý, nhân viên chuyên môn của các cơ quan, đơn vị tại Trường Quân sự tỉnh để huấn luyện các chuyên môn quan trọng.
 
Trong công tác xây dựng đơn vị chính quy, Phòng đã tham mưu và giúp Bộ CHQS tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, hội họp quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; chế độ lề lối làm việc; chức trách, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân; hàng năm chỉ đạo triển khai xây dựng các đơn vị điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị điểm về điều lệnh, điểm về an toàn trong huấn luyện; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng  viên có tác phong làm việc “Khoa học, cụ thể, tỷ mỷ, hiệu quả”; thúc đẩy chuyển biến lễ tiết tác phong quân nhân. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, như: nâng cao hiệu quả “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”; tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy các cấp với bộ đội, định kỳ tiến hành lấy ý kiến của bộ đội về uy tín, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ bằng bỏ phiếu kín. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy trong cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra trật tự nội vụ, vệ sinh; kiện toàn thống nhất hệ thống biển bảng, vị trí làm việc, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiểm tra tổ chức canh gác theo đúng quy định của Bộ CHQS tỉnh. Tổ chức lực lượng Kiểm soát quân sự, đặc biệt trong các ngày trực cao điểm; phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát trên các khu vực trọng điểm, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị làm tốt việc tu sửa, củng cố doanh trại, các hệ thống biển bảng, mẫu biểu, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.
 
Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021; Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng danh hiệu “Cờ thi đua UBND tỉnh” năm 2017, 2018, 2020; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2019 và 25 tập thể, 78 cá nhân được các cấp khen thưởng, góp phần lan tỏa và tỏa sáng những phẩm chất và truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”./.
 

Xuân Hồng

Theo http://hochiminh.vn

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi