Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Triển lãm các chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường giải phóng dân tộc”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 09:26 05/02/2021
Lượt xem: 620

      Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến bao nỗi đắng cay, khổ cực của Nhân dân và nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh yêu nước, chống thực dân Pháp lần lượt thất bại, cách mạng Việt Nam rơi vào bế tắc như "không có đường ra". Với khát vọng giải phóng cho dân tộc, năm 1911, Người rời Thương cảng Sài Gòn, tạm biệt Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.

 
      Sau khi đã khẳng định con đường “cách mạng vô sản” chính là con đường để giải phóng cho dân tộc, Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào công tác chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời một Đảng mác xít ở Việt Nam – Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
      Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, trưởng thành, lãnh đạo Nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
      Trong niềm vui chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm 02 chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường giải phóng dân tộc” và chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” tại đơn vị.
 
      Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường giải phóng dân tộc”với hơn 150 tài liệu, hình ảnh giới thiệu khái quát quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự khẳng định của Người: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”; về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng các nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; về những đóng góp quan trọng của Người vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc.
 

 
     Triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam” với gần 200 hình ảnh, tư liệu khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam ra sức thi đua xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; vai trò và vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và thế giới. Nhân dân luôn đặt niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 

 

Theo  Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi