Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gi. Xambu và Người gặp và tiếp tục kiểm tra việc học tập của 11 lưu học sinh Trung Quốc
Thời gian: 9-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 9
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gi. Xambu, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Gi. Xêđenban nhân kỷ niệm lần thứ 45 ngày Quốc khánh nước này.
Cùng ngày, Người gặp và tiếp tục kiểm tra việc học tập của 11 lưu học sinh Trung Quốc đang học tiếng Việt tại Hà Nội.
Nguồn trích:
-  Báo Nhân Dân, số 4478, ngày 11-7-1966.
-  Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Điện, Mông Cổ, Gi. Xambu, Gi. Xêđenban, Học sinh, Trung Quốc
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Gi. Xambu
Thời gian: 8-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 8
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Gi. Xambu, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Gi. Xêđenban nhân dịp các ông được bầu lại giữ chức vụ cũ.
Nguồn trích:

-  Báo Nhân Dân, số 4476, ngày 9-7-1966.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Điện, Mông Cổ, Gi. Xambu, Gi. Xêđenban
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân H. Bumêđiên
Thời gian: 7-7-1966
Nội dung
Tháng 7, trước ngày 7
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân H. Bumêđiên nhân kỷ niệm lần thứ tư ngày Quốc khánh nước này.
Nguồn trích:

-  Báo Nhân Dân, số 4474, ngày 7-7-1966.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Điện, Angiêri, H. Bumêđiên
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian: 6-7-1966
Nội dung
Tháng 7, ngày 6
Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh (1). Người chỉ rõ: Hà Tĩnh là tỉnh có vị trí quan trọng đối với cả nước, là hậu phương của miền Nam và là tiền tuyến của miền Bắc. Quân dân Hà Tĩnh cần làm tốt 10 nhiệm vụ sau đây:
1. Chú trọng công tác giao thông vận tải để phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch và chi viện cho chiến trường miền Nam.
2. Xây dựng thủy lợi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp.
3. Phát triển trồng cây gây rừng, nhất là trồng cây dọc các tuyến đường giao thông. Phấn đấu trồng cây nào sống cây ấy.
4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ và cán bộ là phụ nữ.
5. Cán bộ lãnh đạo của tỉnh phải sâu sát phong trào. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Những nơi làm tốt cần tổ chức học tập lẫn nhau.
6. Đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu trong mọi công tác.
7. Phải đẩy mạnh phong trào thanh niên và phụ nữ. Thực hiện nam nữ bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc. 
8. Xây dựng tình đoàn kết giữa đồng bào không đi đạo và đồng bào đi đạo.
9. Kiên quyết xóa bỏ tình trạng nấu rượu lậu để tiết kiệm lương thực và ngăn chặn tệ nạn xã hội.
10. Lãnh đạo tỉnh và quân dân Hà Tĩnh phải quyết tâm phấn đấu đưa phong trào trong tỉnh ngày càng nổi bật lên.
--------------------------
1) Ngày 27-6-1966, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cử đoàn cán bộ gồm 40 người do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu ra Thái Bình tham quan và học tập kinh nghiệm thâm canh lúa. Trên đường trở về, ngày 6-7-1966, Đoàn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp.
Nguồn trích:
-  Bác Hồ với Hà Tĩnh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.86-91.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiếp đón, Hà Tĩnh
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư qua Gi. Xanhtơny trả lời Tổng thống Pháp S. Đờ Gôn
Thời gian: 5-7-1966
Nội dung
Tháng 7, sau ngày 5
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư qua Gi. Xanhtơny trả lời Tổng thống Pháp S. Đờ Gôn. Người vui lòng về việc Chính phủ Cộng hòa Pháp công nhận Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nguồn trích:
-  J. Sainteny: Face à Ho Chi Minh, Editions Sheghers, Paris, 1970, p.188-189.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư, Gi. Xanhtơny, S. Đờ Gôn, Pháp
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi