Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Tầm nhìn sứ mệnh
Ngày đăng: 01:14 04/08/2018
Lượt xem: 9.991
1. Sứ mệnh
Là Bảo tàng lưu niệm danh nhân hàng đầu ở Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, lưu giữ và trưng bày, giáo dục, quảng bá, phát huy lâu dài giá trị di sản văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tạo cơ hội học tập suốt đời, thúc đẩy đam mê tự khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm, tương tác của công chúng về di sản văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Tầm nhìn
Phát triển Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành một bảo tàng hiện đại trong thế kỷ XXI và giữ vị thế cao trong khu vực; tiếp cận kịp thời xu hướng, phương thức, trình độ các bảo tàng quốc tế trong mọi lĩnh vực hoạt động; là điểm đến hấp dẫn thu hút ngày càng đông đảo công chúng đến nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm và hưởng thụ văn hóa.
Là trung tâm nghiên cứu, thông tin tư liệu quan trọng về Hồ Chí Minh học.
3. Giá trị
- Hướng tới cộng đồng: Gắn liền với đời sống thực tại, hướng tới chủ thể của mọi giá trị văn hóa chính là con người. Tăng cường hội thoại hai chiều trên cơ sở chú trọng sự hiểu biết và tôn trọng.
- Chuyên nghiệp và xuất sắc: Chuyên nghiệp trong lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và xã hội hóa các hoạt động của Bảo tàng. Có đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong từng lĩnh vực hoạt động của bảo tàng.
- Hiệu quả: Tạo lập mô hình hoạt động hiệu quả, ứng dụng thành công các giải pháp sáng tạo của bảo tàng hiện đại, trở thành trung tâm hướng dẫn nghiệp vụ và thực hành bảo tàng học uy tín ở Việt Nam.
- Cởi mở: Sẵn sàng tiếp nhận, ứng dụng những thành tựu, quan điểm mới về phát triển bảo tàng, nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh.
- Chia sẻ: Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thành quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học tới cộng đồng.
- Kết nối: Chú trọng giao lưu, hợp tác văn hóa, trao đổi kinh nghiệm bảo tàng học với các bảo tàng trong nước và quốc tế.
Thừa nhận: Bảo tàng Hồ Chí Minh thừa nhận sự đóng góp của công chúng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh nói chung và sự nghiệp phát triển Bảo tàng nói riêng.
 
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi