Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Hoạt động ngành Di sản văn hóa
Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Ngày đăng 25/11/2021
2.050 lượt xem

áng 24/11/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trang thông tin điện tử Bảo tàng Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”:

Chi tiết
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Ngày đăng 24/11/2021
900 lượt xem

​Sáng 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chi tiết
"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" 75 năm nhìn lại
Ngày đăng 23/11/2021
1.466 lượt xem

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 75 năm qua, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị.

Chi tiết
Khai mạc triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam”
Ngày đăng 22/11/2021
846 lượt xem

Thúc đẩy những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, cũng như cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc là một trong những định hướng ưu tiên của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng con người Việt Nam văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.

Chi tiết
Khai mạc Tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2021
Ngày đăng 18/11/2021
1.189 lượt xem

Sáng 17/11, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Chi tiết
Khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"
Ngày đăng 16/11/2021
1.396 lượt xem

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đến dự khai mạc Triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện Hội Văn học nghệ thuật…

Chi tiết
Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Ngày đăng 15/11/2021
1.265 lượt xem

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Chi tiết
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc đưa hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí trở lại
Ngày đăng 21/10/2021
1.106 lượt xem

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ VHTTDL đã có hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Chi tiết
Bảo tàng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng trong hoạt động giáo dục di sản văn hóa
Ngày đăng 15/10/2021
766 lượt xem

Ngày 14/10, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3809/BVHTTDL-DSVH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo trong hoạt động bảo tàng.

Chi tiết
Chuyển đổi số không còn là giải pháp tình thế của các Bảo tàng
Ngày đăng 15/10/2021
2.051 lượt xem

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tại Hội nghị Lãnh đạo Bộ làm việc với các Bảo tàng, Khu di tích trực thuộc Bộ VHTTDL vào sáng 14.10.

Chi tiết
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi