Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

70 năm tác phẩm 'Thường thức chính trị' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 10:19 05/10/2023
Lượt xem: 150

“Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuốn sách giới thiệu những tri thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Marx-Lenin và đường lối, chính sách của Đảng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Sáng 4/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “70 năm tác phẩm 'Thường thức chính trị' của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm.

Khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, việc tổ chức Hội thảo là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm vóc, nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những quan điểm của Người được thể hiện trong tác phẩm “Thường thức chính trị.”

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, cách đây 70 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn cuối đầy cam go, quyết liệt, để tăng cường hơn nữa sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần đánh bại âm mưu kéo dài chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, với bút danh Đ.X, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 50 bài, đăng trong chuyên mục Thường thức chính trị, Báo Cứu quốc từ số 2253, ngày 16/1/1953 đến số 2430, ngày 23/9/1953.

Năm 1954, các bài viết này được Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) tập hợp lại, xuất bản thành cuốn sách lấy tên là “Thường thức chính trị.”

Với những bài viết nhỏ, có logic chặt chẽ, được diễn đạt theo phong cách vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, để dễ thực hiện, “Thường thức chính trị” là cuốn sách giới thiệu những tri thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Marx-Lenin và đường lối, chính sách của Đảng, rất phù hợp với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam thời điểm bấy giờ.

“Thường thức chính trị” đã có giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tăng thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, từ đó nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến - Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Giáo sư-Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu trong tác phẩm “Thường thức chính trị” như: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin về đấu tranh giải phóng dân tộc trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; những định hướng đúng đắn, sáng tạo về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những nguyên lý về vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là khi trở thành đảng cầm quyền; giá trị của tác phẩm với công cuộc đổi mới hiện nay.

Tham luận của các nhà khoa học khẳng định 70 năm đã qua nhưng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Thường thức chính trị” vẫn mang giá trị to lớn và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc, đặc biệt là với công cuộc đổi mới hiện nay. Những quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong tác phẩm về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ; về bước đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh... đã được kiểm nghiệm, minh chứng và khẳng định trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhất là bằng thành tựu của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua.

Việc nghiên cứu tác phẩm sẽ cung cấp phương thức truyền bá, lan tỏa chủ nghĩa Marx-Lenin; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cũng mang lại những cơ sở lý luận cho việc bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Theo Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)

 

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi