Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng Ban thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Liên bang Nam Tư, Cộng hòa Nhân dân Anbani
Thời gian: 29-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 29
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng Ban thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Liên bang Nam Tư, nhân kỷ niệm lần thứ 14 Quốc khánh nước này. 
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng Ban thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Anbani, nhân kỷ niệm lần thứ 13 Quốc khánh nước này. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1360, ngày 29-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, gửi điện, chúc mừng, lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Cộng hòa Nhân dân Liên bang Nam Tư, Cộng hòa Nhân dân Anbani
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng đồng chí Antônin Nôvốtni
Thời gian: 24-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 24
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng đồng chí Antônin Nôvốtni được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Tiệp Khắc. 
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1355, ngày 24-11-1957.
- Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.184.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.198.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi điện, chúc mừng, đồng chí Antônin Nôvốtni, Chủ tịch nước, Cộng hòa Tiệp Khắc
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân nghỉ tại Iếccút
Thời gian: 22-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 22
Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân nghỉ tại Iếccút. Tại đây, Người gửi điện cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đã dành tình cảm nồng nhiệt cho Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian Đoàn dự lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười.
Cùng ngày, Người rời Iếccút đi Trung Quốc và dừng chân nghỉ ở đây (từ ngày 23-11 đến ngày 24-12-1957) theo lời mời của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
 

 

Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1355, ngày 24-11-1957; số 1386, ngày 25-12-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, dừng chân, nghỉ, Iếccút
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô N.X. Khơrútsốp; rời Mátxcơva lên đường về nước
Thời gian: 21-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 21
Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô N.X. Khơrútsốp.
Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp báo tại Mátxcơva. Người trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về ý nghĩa của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và bày tỏ niềm vui phấn khởi về phong trào cách mạng thế giới. Người nói: “Nếu Mác, Ăngghen và Lênin được thấy những người của mình thì các vị ấy sẽ rất hài lòng”. 
21 giờ 50 phút, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta rời Mátxcơva lên đường về nước. 
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1354, ngày 23-11-1957; số 1355, ngày 24-11-1957.
- Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.182-183.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.195-197.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội đàm, Bí thư thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Liên Xô, N.X. Khơrútsốp, rời, Mátxcơva, về nước
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ tiễn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười
Thời gian: 20-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 20
Tại Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ tiễn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười, lên đường về nước. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1353, ngày 22-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự, lễ tiễn, Đoàn đại biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi