Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn thăm đài thiên văn ở Mátxcơva; thăm học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở Mátxcơva
Thời gian: 10-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 10
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn thăm đài thiên văn ở Mátxcơva. 
20 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở Mátxcơva. 
Nói chuyện với gần 700 học sinh, sinh viên Việt Nam tại Câu lạc bộ Trường cao cấp Hàng không Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên các em cố gắng học tập tốt để sau này phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1343, ngày 12-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm, đài thiên văn, Mátxcơva,học sinh, sinh viên Việt Nam, học tập
Sự kiện: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lòng thương chó của các ngài sao mà cao thế, bút danh K.C., đăng báo Nhân Dân, số 1340
Thời gian: 9-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 9
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lòng thương chó của các ngài sao mà cao thế, bút danh K.C., đăng báo Nhân Dân, số 1340.
Bài viết châm biếm dư luận Anh và một số nước phương Tây phản kháng việc Liên Xô đưa chó lên vệ tinh để nghiên cứu, trong khi thế giới tư bản còn đầy rẫy tội ác đối với con người.
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1340, ngày 9-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, báo Nhân dân, K.C
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự mít tinh đoàn kết quốc tế, do nhân dân lao động Thủ đô Mátxcơva tổ chức.
Thời gian: 8-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 8
Tại sân vận động Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn dự cuộc mít tinh đoàn kết quốc tế, do nhân dân lao động Thủ đô Mátxcơva tổ chức. Người được mời tham gia Đoàn Chủ tịch danh dự của cuộc mít tinh. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1341, ngày 10-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự, mít tinh, đoàn kết quốc tế, nhân dân lao động, Thủ đô Mátxcơva, tổ chức
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam dự cuộc mít tinh và duyệt binh do Trung ương Đảng Cộng sản, Chính phủ Liên Xô tổ chức.
Thời gian: 7-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 7
Tại Quảng trường Đỏ (Mátxcơva), Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam dự cuộc mít tinh và duyệt binh do Trung ương Đảng Cộng sản, Chính phủ Liên Xô tổ chức kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười thắng lợi. 
Buổi tối, tại Điện Kremli, Người và các thành viên trong Đoàn dự tiệc của Trung ương Đảng Cộng sản, Xôviết tối cao và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô chiêu đãi các đoàn đại biểu các nước tới Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười.
Cùng ngày, tại Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tin tưởng và quyết tâm, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân,  số 1357, ngày 26-11-1957. Trong bài viết, Người giới thiệu những bước phát triển trong công cuộc xây dựng trên đất nước Xôviết từ sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười. Sau đó, Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây cho Liên Xô những tổn thất nặng nề về người và cơ sở vật chất. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, với tinh thần lao động quên mình, nhân dân Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục lại đất nước. Đến năm 1950, tổng sản phẩm quốc dân đã tăng gấp ba lần so với năm 1940. Năm 1957, Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân 
tạo đầu tiên trên thế giới, khoa học - kỹ thuật của Liên Xô có bước tiến bộ vượt bậc. Những thành tựu của Liên Xô làm giai cấp công nhân và nhân dân lao động Xôviết và các nước anh em càng thêm tin tưởng và quyết tâm trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1339, ngày 8-11-1957; số 1341, ngày 10-11-1957; số 1357, ngày 26-11-1957.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.183-187.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu, Đảng, Chính phủ Việt Nam, dự, mít tinh, duyệt binh, Trung ương Đảng Cộng sản, Chính phủ, Liên Xô, tổ chức
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự phiên họp đặc biệt của Xôviết tối cao Liên Xô; viết bài Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông.
Thời gian: 6-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 6
Tại Cung thể thao Lugiơniki ở Thủ đô Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự phiên họp đặc biệt của Xôviết tối cao Liên Xô kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười Nga thành công.
Phát biểu tại phiên họp buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đã giành được kể từ sau Cách mạng Tháng Mười, những hy sinh và cống hiến to lớn của Cách mạng Nga đối với tiến trình phát triển của xã hội loài người. 
Người nói: “Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi lịch sử các dân tộc, tạo nên một thời đại mới, thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với số phận lịch sử của các dân tộc phương Đông. Nó đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức ở châu Á, chỉ cho nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc con đường giải phóng, nêu gương tự do dân tộc thật sự”. Người nêu rõ quyết tâm của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam là kiên trì đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga. Người nói: “Kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam”. 
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười Nga, theo đề nghị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông.
Trong bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga: “Cách mạng Tháng Mười Nga đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người. Khẳng định những thành quả quan trọng của Cách mạng Tháng Mười trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa...; ca ngợi những thành tựu quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, đưa 
Liên Xô trở thành thành trì vững mạnh nhất của hòa bình, tiến bộ và dân chủ, có lực lượng vô địch, sẵn sàng đánh bại bất cứ cuộc xâm lược nào, cứu thế giới khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần quan trọng hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.
Bài viết nhấn mạnh: “Chính quyền do Cách mạng Tháng Mười sinh ra đã nêu gương tự do chân chính và hữu nghị giữa các dân tộc”. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng mạnh mẽ, đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, làm cho phong trào trở thành một làn sóng mãnh liệt trong tất cả các nước phương Đông; nhiều nước thuộc địa và nửa thuộc địa đã phá tan xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, hơn một tỉ dân châu Á, châu Phi đã được giải phóng khỏi ách nô lệ thuộc địa và nửa thuộc địa. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sẽ sớm sụp đổ hoàn toàn.
Trong bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam: “Những người cách mạng Việt Nam đã được tiếp thu ảnh hưởng đầy sức sống của Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác - Lênin. Điều đó tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, dưới ngọn cờ vẻ vang của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đang đấu tranh thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nhất định thành công, chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ giành thắng lợi cuối cùng. 

 

Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1341, ngày 10-11-1957.
- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.159-177, 178-182.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu, Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dự, phiên họp đặc biệt, Xôviết tối cao Liên Xô, viết bài, Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi