Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nói khoác một tấc đến trời hay là câu chuyện Mỹ phóng vệ tinh, bút danh K.C., đăng báo Nhân Dân, số 1369.
Thời gian: 8-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 8
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nói khoác một tấc đến trời hay là câu chuyện Mỹ phóng vệ tinh, bút danh K.C., đăng báo Nhân Dân, số 1369.
Bài viết châm biếm Mỹ vội vàng tuyên bố đã phóng vệ tinh lên vũ trụ, sau khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh thứ hai.
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1369, ngày 8-12-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, báo Nhân dân, K.C
Sự kiện: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ai mạnh hơn?, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1368.
Thời gian: 7-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 7
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ai mạnh hơn?, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1368. 
Trong bài viết, Người chỉ rõ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc cùng những thành tựu về mọi mặt mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được. Người viết: “Chủ nghĩa đế quốc là như con “ác vàng” đã ngả về Tây. Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc”. 
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1368, ngày 7-12-1957.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia,  Hà Nội, 2011, t.11, tr.203-205.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, báo Nhân dân, Trần Lực
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nam Dương Xucácnô
Thời gian: 5-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 5
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Nam Dương Xucácnô bình yên trong vụ bọn phản động mưu sát Tổng thống. Người lên án hành động dã man của chúng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân bị giết hại trong vụ mưu sát. 
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1367, ngày 6-12-1957.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.201-202.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi điện, chúc mừng, Tổng thống, Cộng hòa Nam Dương, Xucácnô
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Praxát
Thời gian: 3-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 3
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Praxát, nhân kỷ niệm sinh nhật ông. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1364, ngày 3-12-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi điện, chúc mừng, Tổng thống, Cộng hòa Ấn Độ, Ragiăngđra Praxát
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Marốc Môhamét V
Thời gian: 2-12-1957
Nội dung
Tháng 12, ngày 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Marốc Môhamét V nhân kỷ niệm lần thứ 30 ngày Quốc vương lên ngôi và Quốc khánh Marốc. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1363, ngày 2-12-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi điện, chúc mừng, Quốc vương Marốc, Môhamét V
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi