Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô
Thời gian: 4-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 4
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thăm các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô. 
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1337, ngày 6-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên Xô
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đặt vòng hoa và viếng Lăng Lênin và Lăng Xtalin.
Thời gian: 2-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 2
Tại Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đặt vòng hoa và viếng Lăng Lênin và Lăng Xtalin. 
Cùng ngày, tại sân bay Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười.
 
Nguồn trích:

- Báo Nhân Dân, số 1335, ngày 4-11-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa, viếng, Lăng Lênin, Lăng Xtalin
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười, tới Mátxcơva.
Thời gian: 1-11-1957
Nội dung
Tháng 11, ngày 1
Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười, tới Mátxcơva. Ở sân bay, tình cờ, Người gặp vợ chồng nhà báo Ôxtrâylia U. Bớcsét. Người tặng vợ nhà báo bó hoa lớn mà Người vừa nhận khi bước xuống máy bay. 
Phát biểu trong buổi đón tiếp tại sân bay Mátxcơva, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là bước ngoặt trong sự phát triển phong trào giải phóng trên toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười đã đem tới một cao trào chưa từng thấy trong cuộc vận động giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc”. Về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, Người nói: “Nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô là những người anh em thân thiết nhất, những mối quan hệ thân ái của chúng ta là tấm gương thể hiện các nguyên tắc vĩ đại của chủ nghĩa quốc tế vô sản”.
 
Nguồn trích:
- Báo Nhân Dân, số 1334, ngày 3-11-1957.
- Hồi ký U. Bớcsét, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985, tr.287.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫn đầu, Đoàn đại biểu, Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dự, lễ kỷ niệm, lần thứ 40, Cách mạng Tháng Mười, Mátxcơva
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm giáo viên, học viên, nhân viên Trường bổ túc Công nông.
Thời gian: 10-1957
Nội dung
Tháng 10, trong tháng
Khoảng 2 giờ chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm giáo viên, học viên, nhân viên Trường bổ túc Công nông.
Gần 4.000 cán bộ, giáo viên, công nhân, học viên đứng chật hội trường hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm”. Người ra hiệu mọi người ngồi xuống. Người hỏi:
- Ở đây cô chú nào nhiều tuổi và hoạt động lâu năm nhất?
Một người miền Nam đứng tuổi, giơ tay.
- Thưa Bác, cháu ạ.
- Chú hoạt động cách mạng được bao lâu?
- Dạ, từ năm 1930 ạ.
- Vậy chú hoạt động có lâu hơn Bác không?
Đồng chí cán bộ im lặng. Người nói:
- Làm cách mạng là làm cho nước, cho dân. Nếu làm cách mạng mà kể công lao thì ông Mác, ông Lênin mũi phải to bằng quả cà chua, to như thế này này.
Tại sao không đào giếng để có nước dùng mà cứ kêu ca đảng ủy? Đánh giặc Pháp thắng lợi, bây giờ về học ở nhà trường của Đảng phải hết sức xây dựng trường. Đó là nhiệm vụ của các cô, các chú, các cháu.
 

 

Nguồn trích:
- Ban liên lạc Trường bổ túc Công nông Trung ương: Mái trường Công nông ngày ấy, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1996, tr.86.

 

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm, giáo viên, học viên, nhân viên, Trường bổ túc Công nông
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong cuốn sách Liên Xô vĩ đại, bút danh Trần Lực, Nhà xuất bản Sự thật ấn hành.
Thời gian: 10-1957
Nội dung
Tháng 10, trong tháng
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong cuốn sách Liên Xô vĩ đại, bút danh Trần Lực, Nhà xuất bản Sự thật ấn hành. 
Trong sách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu khái quát về lịch sử địa lý tự nhiên và xã hội Liên Xô. Những thiệt hại to lớn của Liên Xô về người và cơ sở vật chất do Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra. Đưa ra những số liệu so sánh làm rõ sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế và xã hội Liên Xô kể từ năm 1945 đến năm 1957. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, Liên Xô đã trở thành một nước có nền công nghiệp tiên tiến. Liên Xô giúp đỡ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu xây dựng đất nước theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Liên Xô ủng hộ, 
là chỗ dựa cho phong trào giải phóng dân tộc và là tấm gương cho các nước noi theo.
 
Nguồn trích:

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.121-158.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết, sách, Liên Xô vĩ đại, bút danh Trần Lực, Nhà xuất bản Sự thật, ấn hành
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi