Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Sơ kết 05 năm thực hiện hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW
Ngày đăng: 11:11 06/07/2023
Lượt xem: 213

Sáng ngày 05/7/2023, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong BCH Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh họp Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Ảnh: BTHCM

 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy trình bày 02 Dự thảo: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư và Đề cương báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung chủ yếu vào các nội dung chính: Kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 cũng như Nghị quyết 35; Những thuận lợi, khó khăn và hạn chế còn tồn tại trong khi thực hiện các Nghị quyết tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm với mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Bảo tàng Hồ Chí Minh trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.
 

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh triển khai báo cáo Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Ảnh: BTHCM

 
Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức sắp xếp, sáp nhập 12 phòng, 01 Trung tâm thành 09 phòng và 01 Trung tâm; 11 Chi bộ thành 6 Chi bộ, trong đó có Chi bộ Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí, tổng số đảng viên là 112 đồng chí. Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Bảo tàng Hồ Chí Minh có truyền thống đoàn kết, năng động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều sáng kiến trong công việc, tích cực đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết số 25, Kết luận số 43 và Nghị quyết số 35 và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Bảo tàng. Với tinh thần cởi mở, dân chủ và thẳng thắn, Hội nghị nhất trí cao nội dung trong các bản Dự thảo báo cáo sơ kết và tổng kết và đã thống nhất xây dựng Bảo tàng ngày càng phát triển; tiếp tục quán triệt sâu sắc việc thực hiện các Nghị quyết trong toàn Đảng bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã diễn ra công khai, dân chủ và đúng quy định của Đảng. Kết quả kiểm phiếu các đồng chí trong Ban Thường vụ đều đạt 100% phiếu tín nhiệm cao.

Phòng Truyền thông, Bảo tàng Hồ Chí Minh

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi