Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

THÔNG BÁO: Thi tuyển viên chức năm 2019 của Bảo tàng Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 08:07 04/10/2019
Lượt xem: 4.100

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019 của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC:
1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019: 19 chỉ tiêu.
 

Stt

Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

1

Phòng Hành chính, Tổng hợp

02

- 01 Chuyên viên: phụ trách hoạt động quản trị, đáp ứng các vật tư, trang thiết bị phục vụ hoạt động và yêu cầu cơ quan;

- 01 Kế toán viên: phụ trách nguồn ngân sách.

2

Phòng Kỹ thuật,

Bảo vệ

04

- 02 Kỹ sư hạng III thực hiện công tác về công nghệ thông tin;

- 01 Kỹ sư hạng III thực hiện công tác về điện;

- 01 Kỹ sư hạng III thực hiện công tác về điện tử.

3

Phòng Kiểm kê,

Bảo quản

01

- 01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật.

4

Phòng Truyền thông

02

- 01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về truyền thông, quảng bá hoạt động và hình ảnh Bảo tàng;

- 01 Di sản viên hạng IV thực hiện công tác về truyền thông, quảng bá hoạt động và hình ảnh Bảo tàng.

5

Phòng Giáo dục

08

- 07 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về thuyết minh tiếng Việt.

- 01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về thuyết minh tiếng Trung Quốc;

6

Phòng Sưu tầm

01

- 01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về sưu tầm.

7

Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ

01

- 01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về hướng dẫn nghiệp vụ bảo tàng.

1.2. Điều kiện:

1.2.1. Điều kiện chung: 
- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Bảo tàng Hồ Chí Minh xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
1.2.3. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với đặc thù từng vị trí việc làm như sau: 
- Phòng Hành chính, Tổng hợp: 
+ 01 Chuyên viên phụ trách hoạt động quản trị, đáp ứng các vật tư, trang thiết bị phục vụ hoạt động và yêu cầu cơ quan: chuyên ngành Thương mại;
      + 01 Kế toán viên phụ trách nguồn ngân sách: chuyên ngành Kế toán.
- Phòng Kỹ thuật, Bảo vệ:
+ 01 Kỹ sư hạng III thực hiện công tác về điện: chuyên ngành Điện;
+ 02 Kỹ sư hạng III thực hiện công tác về công nghệ thông tin: chuyên ngành Công nghệ thông tin;
+ 01 Kỹ sư hạng III thực hiện công tác về điện tử: chuyên ngành Điện tử, Viễn thông.
- Phòng Truyền thông:  
01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về truyền thông, quảng bá các hoạt động và hình ảnh Bảo tàng: chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh.
- Phòng Giáo dục:
+ 07 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về thuyết minh tiếng Việt: chuyên ngành Lịch sử, Bảo tàng hoặc Du lịch.
+ 01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về thuyết minh tiếng Trung: chuyên ngành tiếng Trung.
Vị trí Di sản viên hạng III thực hiện công tác thuyết minh có yêu cầu về ngoại hình, giọng nói phù hợp với vị trí công việc.
- Phòng Kiểm kê, Bảo quản: 
01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật: chuyên ngành Lịch sử, Bảo tàng hoặc Quản lý văn hóa.
- Phòng Sưu tầm:
01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về sưu tầm: chuyên ngành Lịch sử hoặc Bảo tàng.
- Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ: 
01 Di sản viên hạng III thực hiện công tác về hướng dẫn nghiệp vụ bảo tàng: chuyên ngành Lịch sử hoặc Bảo tàng. 
b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với đặc thù vị trí việc làm như sau: 
Phòng Truyền thông: 01 Di sản viên hạng IV thực hiện công tác về truyền thông, quảng bá các hoạt động và hình ảnh Bảo tàng: chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh.
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Kế toán viên; chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngạch Di sản viên; Kỹ sư theo vị trí việc làm (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chứng chỉ trên trong thời gian tập sự hoặc trong thời gian sớm nhất sau khi được bổ nhiệm vào ngạch viên chức).
d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận đối với người dự tuyển viên chức đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;
e) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (tương đương trình độ B). 
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy
1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. 
Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 
1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
- Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
1.3. Miễn thi môn tin học văn phòng (vòng 1) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên. 
1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học; Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thi viết thực hiện trên giấy.
- Thang điểm: 100 điểm.
- Thời gian thi: 180 phút.
III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính.
  - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.
3.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
  - Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
3.3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Phòng Hành chính Tổng hợp, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý IV/2019.
2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
3. Lệ phí thi: 500.000 đồng/thí sinh/lần (Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)./.

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

 
 
 
 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi