Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Ngày đăng: 11:16 10/01/2019
Lượt xem: 3.420
 
Tác giả: Ban tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương
Số trang: 624 trang
Giá tiền: 155.000 đ
Xuất bản: Tháng 07-2018
Đơn vị xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
 
Cuốn sách gồm hai phần:
 
Phần thứ nhất: Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận chung;
 
Phần thứ hai: Vận dụng những quan điểm trong Sửa đổi lối làm việc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay.
 
Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.
 
Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi