Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam
Ngày đăng: 07:57 20/03/2018
Lượt xem: 3.377
Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Hà
Số trang: 230 trang
Giá tiền: 70.000 đồng
Xuất bản: Tháng 9-2017
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia-Sự thật
Nội dung cuốn sách tập trung vào việc tìm hiểu những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, hay còn gọi là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh, khẳng định đó là những giá trị nền tảng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở làm rõ triết lý giáo dục Hồ Chí Minh, cũng như đi sâu phân tích thực trạng, tác giả đề xuất những phương hướng, nội dung, giải pháp vận dụng tư tưởng của Người vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay.
Cuốn sách gồm hai phần:
Phần một: Khái lược tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Phần hai: Một số vấn đề về giáo dục đại học Việt Nam.

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi