Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi tiếp khách của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp phái đoàn thương mại của Chính phủ nước Cộng hòa Ai Cập sang thăm và làm việc tại Việt Nam
Thời gian: 27-12-1957
Nguồn trích :
- Báo Nhân Dân, số 1390, ngày 29-12-1957; số 1391, ngày 30-12-1957.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.208.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự, tiếp khách, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tiếp, phái đoàn thương mại, Chính phủ, Cộng hòa Ai Cập, thăm, làm việc, Việt Nam
Nội dung sự kiện :
Tháng 12, ngày 27
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi tiếp khách của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp phái đoàn thương mại của Chính phủ nước Cộng hòa Ai Cập sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nói chuyện tại buổi tiếp khách, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân Ai Cập đều nhằm mục tiêu độc lập dân tộc của mỗi nước và bảo vệ hòa bình thế giới. Người nhờ các vị khách Ai Cập chuyển lời thăm hỏi tới các vị lãnh đạo Chính phủ Ai Cập.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Đại hội nhân dân Á - Phi36, đang họp tại Lơ Ke (Thủ đô Ai Cập).
Trong bức điện, Người khẳng định Việt Nam là một thành viên trong đại gia đình Á - Phi và tin rằng nhân dân Á - Phi đoàn kết trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, chống đế quốc xâm lược, thì sẽ ngăn chặn được những kẻ phiêu lưu gây chiến tranh. Cần làm cho những nguyên tắc chung sống hòa bình của Hội nghị Băngđung thắng lợi, để củng cố tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Á - Phi và nhân dân toàn thế giới. 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi