Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiền phong hóa ra hậu hỏng, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1390
Thời gian: 29-12-1955
Nguồn trích :

- Báo Nhân Dân, số 1390, ngày 29-12-1957.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, báo Nhân dân, Trần Lực
Nội dung sự kiện :
Tháng 12, ngày 29 
Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tiền phong hóa ra hậu hỏng, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân Dân, số 1390.
Trong bài viết, Người so sánh những tiến bộ trong việc phóng vệ tinh nhân tạo nghiên cứu vũ trụ giữa Liên Xô và Mỹ; đồng thời, nêu rõ dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu khoa học - kỹ thuật nghiên cứu vũ trụ của Liên Xô. 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi