Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Phê bình và tự phê bình
Thời gian: -1--1-1955
Nguồn trích :
 - Tài liệu bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 - Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr.209-210. 
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài viết, Phê bình và tự phê bình
Nội dung sự kiện :
Trong năm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Phê bình và tự phê bình.
Người cho rằng bất cứ một cán bộ, đảng viên nào cũng đều phải: 
1. Trung thành thẳng thắn với Đảng, với nhân dân. Khi đã phạm sai lầm thì nên nhận sai lầm một cách thẳng thắn trước Đảng, trước nhân dân, để Đảng và nhân dân giúp cho mình sửa chữa; 
2. Trung thành thẳng thắn là lập trường vững vàng tin tưởng sâu sắc. Vì Đảng, vì cách mạng, vì dân mà ra sức phấn đấu, dù phải hy sinh cả tính mệnh của mình cũng vui lòng; 
3. Căn cứ vào thái độ tự phê bình và phê bình để biết ai tự tư tự lợi, dối trá với mình, dối trá với người, dối trá với đoàn thể… Người căn dặn: trung thành thẳng thắn tạo ra động lực giúp chúng ta công tác có hiệu quả hơn cho Đảng, cho nhân dân. 
 

 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi