Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cụ Lê Thị Hoan, cán bộ trường mẫu giáo khu Đống Đa, Hà Nội bức chân dung có chữ ký của Người
Thời gian: -1--1-1955
Nguồn trích :

- Chúng ta có Bác Hồ, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1970, t.1, tr.66.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng, cụ Lê Thị Hoan, trường mẫu giáo
Nội dung sự kiện :
Cuối năm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cụ Lê Thị Hoan, cán bộ trường mẫu giáo khu Đống Đa, Hà Nội bức chân dung có chữ ký của Người, vì cụ có thành tích chống nạn mù chữ. 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi