Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Biên niên tiểu sử
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm mỹ thuật toàn quốc.
Thời gian: 30-12-1957
Nguồn trích :
- Bác Hồ của chúng ta, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1978, tr.15.
- Bông hồng của Bác, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1985, tr.159.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem, triển lãm mỹ thuật toàn quốc
Nội dung sự kiện :
Tháng 12, ngày 30
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm mỹ thuật toàn quốc. 
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nữ Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Vécmét Tôrê đang thăm Việt Nam đến chào Người. 
 

Các bài viết khác

Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi