Đăng ký tham quan

Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau và gửi cho chúng tôi:

Tính năng này Bảo tàng đang triển khai và hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Để mua vé tham quan Bảo tàng, Quý khách vui lòng liên hệ đến số điện thoại:
024.38463757/

Trân trọng cảm ơn

Một bức thư trong chuyến ngoại giao bí mật năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 03:33 10/01/2019
Lượt xem: 4.662
Tháng 1-2015, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm một sự kiện trọng đại - 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những thập kỷ qua ở cả hai nước và trên thế giới đã có những biến đổi sâu sắc và toàn diện. Tuy nhiên, truyền thống hữu nghị, sự tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga vẫn không hề thay đổi. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này, xin giới thiệu với bạn đọc một bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Xuxlốp, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên bang Nga (Bolshevik) cách đây 65 năm, đúng dịp Người đến nước Nga với tư cách là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên “của châu Á trẻ trung”  để đặt vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên Xô và các nước dân chủ trên thế giới đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp.
Đã có một số bài viết về chuyến đi ngoại giao bí mật này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên tài liệu về chuyến đi này không nhiều. Bức thư chúng tôi giới thiệu sau đây được viết trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mátxcơva tháng 2-1950. Thư viết bằng tiếng Pháp, lưu tại Viện Lưu trữ lịch sử chính trị - xã hội quốc gia Nga, Phông 82 (phông tài liệu Môlôtốp), mục lục 2, hồ sơ 1157, tờ 79-82). Thư do một đồng nghiệp Nga, trước đây có thời gian giúp Bảo tàng Hồ Chí Minh về công tác trưng bày đã sưu tầm và gửi tặng Bảo tàng năm 2006, khi Bảo tàng đang có kế hoạch chỉnh lý trưng bày. Bản chúng tôi có được là bản dịch tiếng Nga: Thư gửi đồng chí Xuxlốp - Bí thư Đảng Cộng sản Nga (B). Ở trang đầu bức thư có một số chữ viết tay bằng tiếng Nga ghi: Gửi đồng chí Môlôtốp, đồng chí Xtalin (và một số đồng chí khác, nhưng chữ Nga viết khó đọc nên chưa xác định được tên những người này). Thư gửi đồng chí Xuxlốp, do vậy bản gốc thư viết bằng tiếng Pháp có thể lưu ở chỗ đồng chí Xuxlốp, bản dịch được chuyển cho một số đồng chí trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản toàn Liên bang Nga (B).
 
Trang đầu bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí XuxLốp
 
Bản dịch thư không có chữ ký, nhưng qua nội dung thư, chúng tôi xác định đây là thư do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết sau cuộc gặp của Người với đồng chí Xtalin. Thư viết ngắn gọn báo cáo với các nhà Lãnh đạo Liên Xô về tình hình cách mạng Việt Nam, về những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang tiến hành. Người đề nghị Liên Xô giúp nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Viện trợ kinh tế, giúp đào tạo cán bộ… và nhiều nội dung khác một cách ngắn gọn, phác thảo những vấn đề cần cân nhắc trước khi thực hiện. Bức thư sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về hoàn cảnh lịch sử chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những việc Người đã cố gắng làm cho cách mạng Việt Nam.
Sau đây là toàn văn bức thư:
*******
“Dịch từ bản tiếng Pháp                                                                                     
   Mátxcơva, 2/1950
Gửi đồng chí Xuxlốp - Bí thư Đảng Cộng sản Nga (B)
  Đồng chí thân mến!
Theo chỉ thị của đồng chí Xtalin, chúng tôi đang tiến hành một số việc sau. Đề nghị đồng chí sửa, nếu có sai sót và cho tôi lời khuyên: 
A. Cải tổ Đảng theo kinh nghiệm của các Đảng anh em
- Đảng Xã hội thống nhất Đức
- Đảng Công nhân thống nhất Ba lan
- Đảng Lao động Hunggari
- Đảng Lao động Triều Tiên
- Đảng Lao động Anbani
- Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ
Đảng Cộng sản của chúng tôi hoạt động bí mật từ năm 1945, có thể trở thành Đảng hoạt động công khai, sau khi lấy tên là Đảng Lao động . Đảng này thực chất là đảng Cộng sản, cần kết nạp công nhân, nông dân và những trí thức cách mạng. 
Đảng Lao động sẽ có Cương lĩnh vắn tắt.
Những mục cơ bản của Cương lĩnh sau đây. Tôi xin đồng chí cho chúng tôi ý kiến.
Những vấn đề thứ yếu sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chúng tôi bổ sung.
B. Mặt trận dân tộc thống nhất
- Việt Minh: Là mặt trận lâu năm nhất và đông đảo nhất, có khoảng 7 triệu thành viên.
- Liên Việt: Được thành lập năm 1946, trên cơ sở Mặt trận Việt Minh, thành phần gồm có trí thức, tư sản, quan lại cũ và những nhân sĩ yêu nước, khoảng 7 triệu rưỡi thành viên, có cả của Việt Minh. Việt Minh và Liên Việt có thể hợp nhất vào một tổ chức với tên gọi là Liên Việt.
C. Vấn đề quân sự
- Tập trung lực lượng chủ yếu của chúng tôi ở Bắc kỳ để đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi vùng này và sau đó dần đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi Đông Dương.
- Giúp các đội du kích ở các vùng khác, tổ chức các cuộc tấn công và nổi dậy chống Pháp.
- Tăng cường và tập trung lực lượng thường trực, chủ yếu ở Bắc kỳ.
- Đẩy mạnh chiến tranh du kích.
- Tiêu diệt kẻ thù.
Khẩu hiệu của chúng tôi là như vậy để thực hiện.
Khẩu hiệu đầu năm nay là tăng cường sự chuẩn bị để đẩy mạnh tổng phản công, có thể sẽ vẫn còn giá trị khi cần thiết, nếu quân đội của chúng tôi liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn và nhân dân chúng tôi sẽ tiếp nhận được những nhu yếu phẩm hàng ngày (thuốc chữa bệnh, vải vóc...). Chúng tôi khẳng định rằng, chúng tôi có thể làm được tất cả với sự giúp đỡ của Liên Xô và nước Trung Hoa mới.
D. Quan hệ ngoại giao
Chúng tôi thực sự vui sướng được đón tiếp, một cách nhanh nhất có thể, các đại diện ngoại giao của Liên Xô và các nước anh em khác đến Việt Nam. Tôi xin trình bày với đồng chí Xtalin một điều kiện, liên quan đến các đồng chí này, đó là để các đồng chí ấy có thể sống trong điều kiện cuộc sống của chúng tôi, bằng những phẩm chất cá nhân của mình, họ vừa là những người tuyên truyền vừa là những cố vấn chính trị và kỹ thuật cho đảng chúng tôi.
 Những đại diện ngoại giao của chúng tôi sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của các đảng anh em các nước mà họ được cử tới.
E. Viện trợ kinh tế
Liên quan đến việc sử dụng viện trợ kinh tế, do đồng chí Xtalin đưa ra, tôi đề nghị những biện pháp như sau:
Tiền sẽ chuyển tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi chúng tôi cần, Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chuyển cho chúng tôi bằng các kênh của mình. Mỗi kỳ chúng tôi sẽ gửi báo cáo cho Đảng Cộng sản Nga (B).
F. Vấn đề cán bộ
Chúng tôi xin có cố vấn và chuyên gia của Liên Xô và Trung Quốc.
Chúng tôi muốn gửi sinh viên đến Liên Xô và Trung Quốc.
Các đồng chí Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa sẽ tổ chức riêng trường cho cán bộ của chúng tôi.
 Theo yêu cầu của chúng tôi, đồng chí Xtalin hứa sẽ cho viết ba tập sách A, B, C về chủ nghĩa cộng sản.
Tập 1: không quá 50 trang để dành cho lớp dự bị.
Tập 2: không quá 100 trang để dành cho lớp trung bình.
Tập 3: không quá 150 trang dành cho lớp cấp cao.
Các đồng chí Việt Nam sẽ bổ sung chúng bằng những ví dụ cụ thể và thực tế.
Chúng tôi mong muốn nhận những tập sách này càng sớm càng tốt.
O. Những vấn đề khác
1. Đảng Lao động Việt Nam hay Đảng Đông Dương?
2. Giữ liên lạc trực tiếp qua điện đài.
3. Phương pháp.
4 Đi lại.
5. Việc cử đi?
6. Chuyến thăm viếng của đồng chí Vưsinxki? Cửa hàng? Thiếu nhi?”
 
Như trên đã giới thiệu, đây là bản dịch thư bằng tiếng Nga, do vậy cần tiếp tục sưu tầm để có được bản gốc của bức thư.

Phạm Thị Lai
Bảo tàng Hồ Chí Minh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác

Tặng phẩm hữu nghị Lào-Việt
13/10/2022
1.026 lượt xem
Tấm áo Bạch Liên của Bác Hồ
02/05/2020
3.544 lượt xem
Mua vé trực tuyến
Đặt vé ngay
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận bản tin

Gửi